Přehled produktů


Novinky v žebříčcích životního rizikového a investičního pojištění. Jaké jsou nejlepší nabídky?


14.9.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika KřivskáV žebříčcích životního pojištění na Finparádě.cz došlo v září ke změně. UNIQA pojišťovna v žebříčku rizikového životního pojištění postoupila o jednu příčku výše na čtvrté místo a nově se v tomto žebříčku na pátém místě objevil produkt MetLife pojišťovny. V žebříčku investičního životního pojištění došlo k prohození pozic na třetím a čtvrtém místě. Aktéry této výměny byly Komerční pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny. Podívejte se na nové žebříčky životního pojištění a zjistěte, které produkty jsou podle nastavených parametrů nejlepší.

Jaké jsou změny v žebříčcích rizikového a investičního životního pojištění na Finparádě.cz? Průběžným sledováním žebříčků finančních produktů během roku získáte informace o tom, jaké produkty mají šanci obsadit přední místa výsledkové listiny soutěže Finanční produkt roku, který organizuje společnost Scott & Rose a jejíž výsledky jsou zveřejňovány primárně jednou ročně právě na Finparádě.cz.Reklama:
Nový žebříček rizikového životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
Allianz pojišťovna Allianz Život ***** -
NN Životní pojišťovna NN Život ***** -
Kooperativa pojišťovna Na Přání ***** -
UNIQA pojišťovna DOMINO Risk **** Nahoru
MetLife pojišťovna Garde Risk **** Nahoru
Zdroj: Finparáda.cz
    
Aktuální stav žebříčku rizikového životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde 

První místo si uhájila pojišťovna Allianz se svým životním pojištěním Allianz Život (detail pojištění). Jedná se o pojištění s vždy oddělenou a zcela volitelnou investiční složkou. Pojištění stále poskytuje slevu až 28 % za zdravý životní styl. Klient si může vybrat jen ta rizika, která chce mít pojištěna, a pojistné podmínky pak obdrží jen v rozsahu odpovídajícím vybraným rizikům, což je na trhu životního pojištění ojedinělé. Další výhodou je mimo jiné i pojištění PRO boj s rakovinou nebo speciální krytí PRO úvěr k hypotéce.

Na druhém místě zůstala NN Životní pojišťovna s pojištěním NN Život (detail pojištění). V květnu 2017 odstranila pojišťovna výluku duševních poruch i z 1. a 2. stupně invalidity a zkrátila čekací dobu pro nová připojištění invalidity z 24 měsíců na 18 měsíců. Pro dospělé i děti nabízí nové připojištění asistenčních služeb. V období letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2017) běžela u pojišťovny NN speciální nabídka na získání zvýšeného plnění v případě smrti úrazem na dálnici v ČR, Švýcarsku nebo jiném členském státu EU nebo Evropském hospodářském prostoru.

I třetí místo zůstalo beze změny – Kooperativa pojišťovna s životním pojištěním Na Přání (detail pojištění) Jde opět o pojištění s plně oddělitelnou rizikovou a investiční složkou. Toto pojištění odměňuje klienty za věrnost, za každých 5 let zvýší pojišťovna případné pojistné plnění o 5 % (maximálně o 20 %). Výhodou pojištění Na Přání je také služba Cesta k zotavení. V případě velmi vážného úrazu nebo onemocnění uhradí pojišťovna klientovi zdarma nad rámec pojistného plnění zdravotní pomůcky, rekvalifikační kurz, rehabilitaci, úpravu řízení vozidla nebo pečovatelskou službu, a to až do limitu 50 tisíc Kč.

Z pátého na čtvrté místo se vyhoupla pojišťovna UNIQA s rizikovým životním pojištěním DOMINO Risk (detail pojištění) a vystřídala tak ČSOB Pojišťovnu s životním pojištěním Bez Obav. Výhodou pojištění DOMINO Risk je možnost tzv. „opčního navýšení“, kdy v případě významné životní události pojištěného (svatba, narození dítěte, financování nemovitosti, atd.) je možné požádat o navýšení aktuálních pojistných částek až o 25 % bez nového zkoumání zdravotního stavu pojištěného. Dále jsou v nabídce také rozsáhlé asistenční služby, v rámci kterých mají klienti (děti a studenti do 26 let) možnost získat i Top Asistenci (zajištění přednostního vyšetření u renomovaných specialistů na klinikách v Praze nebo v Brně).

Páté místo nově obsadila MetLife pojišťovna se svým novým rizikovým životním pojištěním Garde Risk (detail pojištění). Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Pokud klient ke své smlouvě pojistí i svého blízkého, může získat slevu 15 nebo 30 % za krytí smrti s klesající pojistnou částkou nebo za balíček Úvěrová asistence. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna také rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu, apod.) bez placení pojistného. V rámci volitelných připojištění je možné si vybrat připojištění Závažných onemocnění Standard pro 15 diagnóz nebo Standard Plus pro 31 diagnóz.

Přehled životního pojištění včetně popisu jednotlivých produktů najdete zde


Žebříčky a přehledy:


Nový žebříček investičního životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
NN Životní pojišťovna NN Smart ***** -
MetLife pojišťovna FairLife *****
Pojišťovna České spořitelny Flexi životní pojištění ***** Nahoru
Komerční pojišťovna Vital Invest **** Dolů
Česká pojišťovna Můj život **** -
Zdroj: Finparáda.cz

Aktuální stav žebříčku investičního životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde

V žebříčku investičního životního pojištění došlo pouze k výměně mezi třetím a čtvrtým místem. Místa si vyměnila Pojišťovna České spořitelny s životním pojištěním Flexi (nově třetí místo, detail pojištění) s Komerční pojišťovnou s pojištěním Vital Invest (nově čtvrté místo - detail pojištění). Flexi životní pojištění předběhlo pojištění Vital Invest především díky zvýhodněným akcím, které Pojišťovna ČS pro své klienty každoročně připravuje.

Významným parametrem, který přispívá k tomu, že se pojištění Vital Invest umisťuje na předních příčkách žebříčku, je zejména jeho výše počátečního poplatku, která činí stále 0 Kč*, což je na trhu investičního životního pojištění vzácné.

Od poslední změny žebříčku investičního životního pojištění došlo u níže uvedených pojišťoven, které se nacházejí na prvních příčkách, především k následujícím inovacím či akcím:

NN Životní pojišťovna – Životní pojištění NN SmartStejně tak, jako u pojištění NN Život, odstranila od května tohoto roku pojišťovna výluku duševních poruch i z 1. a 2. stupně invalidity a zkrátila čekací dobu pro nová připojištění invalidity i u pojištění NN Smart (detail pojištění). Pojištění nyní obsahuje nové připojištění asistenčních služeb. Speciální nabídka na získání zvýšeného plnění v případě smrti úrazem na dálnici, která běžela v průběhu letních prázdnin, se týkala i tohoto životního pojištění.

Pojišťovna České spořitelny – Flexi životní pojištěníOd dubna do května tohoto roku zvýhodnila pojišťovna pojištění vážných nemocí prostřednictvím mimořádné akce. Klientům, kteří si toto pojištění sjednali a v budoucnu onemocní kteroukoliv ze sjednaných diagnóz, vyplatí pojišťovna příspěvek na léčení 60 000 Kč.

Česká pojišťovna – Můj život

Aktuálně (od 1. 5.  do 30. 9. 2017) probíhá akce na získání 1 000 Kč na vyšetření klíštěte v odborné laboratoři na infekci boreliózy. Tento benefit je možné získat při sjednání pojištění dětských závažných onemocnění s pojistnou částkou alespoň 100 000 Kč. Dále pojištění Můj život nabízí také Program proti rakovině, na který má nárok každý, kdo si sjedná pojištění závažných onemocnění s pojistnou částkou minimálně 200 000 Kč. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna klientům o polovinu více.

*Zdroj: Institut finanční gramotnosti


Související články:

  

   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.