Přehled produktů


Česká spořitelna nabízí u hypoték expresní čerpání a variabilitu splátek zdarma


21.1.2019  |  Zdeněk Bubák, zpráva České spořitelnyČeská spořitelna v rámci akční nabídky nabízí od 21. ledna do 3. března 2019 volitelné služby k hypotečním úvěrům Expresní čerpání a Variabilita splátek zdarma. Nabídka platí k produktům Hypotéka ČS a Americká hypotéka. Standardně klient zaplatí za službu Expresní čerpání 2000 korun a Variabilitu splátek 3000 korun.
 
Česká spořitelna pro období od 21. ledna 2019 do 3. března 2019 nebude zpoplatňovat své služby Expresní čerpání a Variabilita splátek u hypoték.

„Zejména Expresní čerpání je velmi oblíbenou volitelnou službou u hypoték, která klientům umožňuje rychle uhradit cenu nemovitosti prodávajícímu a nečekat na zapsané zástavní právo v Katastru nemovitostí. V praxi tak klient může čerpat spotřebitelský úvěr na bydlení už druhý den po podpisu smlouvy o úvěru,“ říká Radek Vachulka, manažer hypoték České spořitelny.


Žebříčky a přehledy:


Expresní čerpáníBanka v rámci této služby umožňuje čerpání hypotéky už druhý den po podpisu smlouvy o úvěru po splnění všech podmínek čerpání. Není nutné, aby klient před prvním ani dalšími čerpáními úvěru dokládal zapsané zástavní právo k zastavovaným nemovitostem, stačí bance předložit návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti s potvrzením jeho přijetí katastrálním úřadem podle podmínek příslušného úvěrového obchodu.

Srovnání nabídky hypoték zde

Variabilita splátekBanka umožní odklad splátek (tedy přerušení splácení) na začátku úvěrového vztahu i v jeho průběhu. Je možné také kdykoliv změnit výši pravidelných splátek.

Tuto službu lze využít opakovaně, a to buď změnou výše svých měsíčních anuitních splátek, nebo 3měsíčním přerušením splácení (odkladem 3 měsíčních anuitních splátek), vždy na základě změny smlouvy o úvěru, která je bez poplatku.

Podmínky pro uplatnění:
  • odklad prvních 3 měsíčních anuitních splátek po ukončení období čerpání je možný, pokud si ho klient s bankou dohodne hned na začátku ve smlouvě o úvěru. Jinak lze poprvé přerušit splácení až po uhrazení alespoň 12 pravidelných měsíčních anuitních splátek od uzavření smlouvy o úvěru nebo od dodatečného sjednání služby,
  • pokud je sjednán odklad prvních 3 měsíčních anuitních splátek po konci období čerpání a k tomuto ukončení čerpání dojde dříve, počítá se sjednaný odklad splátek také od tohoto dřívějšího data,
  • přerušení splácení může klient využít celkem 3x (do toho se nepočítá sjednání odkladu prvních 3 splátek po ukončení období čerpání). Každou další žádost o přerušení bude banka posuzovat jednotlivě a má právo ji podle svého uvážení zamítnout,
  • o změnu výše splátek můžete požádat po uhrazení alespoň 12 pravidelných měsíčních anuitních splátek od uzavření smlouvy o úvěru nebo od dodatečného sjednání služby nebo od ukončení předchozího využití služby (kterékoli její varianty),
  • pravidelnou splátku je možné zvýšit nebo snížit nejvýše o 30 % oproti původní výši stanovené ve smlouvě o úvěru pro první dobu fixace,
  • využitím této služby nesmí dojít k překročení lhůt pro minimální nebo maximální délku splatnosti hypotéky podle pravidel banky,
  • využití služby banka klientovi umožní, jen když není v posledních 12 měsících v prodlení se splácením svých závazků ze smlouvy o úvěru, nedošlo k porušení úvěrového vztahu nebo vzniku jiné závažné skutečnosti.


Reklama:Úrokové sazby hypoték od České spořitelnyFixace Úrokové sazby p.a.
1 rok od 4,19 %
2 roky od 4,19 %
3 roky od 3,29 %
4 roky od 3,29 %
5 let od 3,19 %
8 let od 3,29 %
10 let od 3,39 %
15 let od 3,59 %
20 let od 3,99 %
Zdroj: Česká spořitelna
  Související články:   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.