Přehled produktů


Fondindex v únoru naznačuje zotavení podílových fondů. Vydal se totiž na cestu vzhůru


8.2.2019  |  Zdeněk Bubák, Valerie KoubováFondindex v únoru 2019 po delší době opět stoupl, a to celkem významně. Oproti lednu 2019 se jeho hodnota zvýšila o 2,17 procentních bodů, a to z -0,24 % na 1,93 %. Tento ukazatel se po dlouhodobém klesání, které trvalo od listopadu 2018, opět probral k růstu, což znamená, že mají podílové fondy opět v průměru lepší výkonnost. Z dílčích indexů stoupl nejvíce akciový index a index smíšených podílových fondů. V záporných číslech zůstává už jen index garantovaných fondů, ale i jeho hodnota se od minule zlepšila.

V únoru 2019 Fondindex meziměsíčně stoupl o 2,17 procentního bodu (p.b.) na 1,93 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Výkonnostní křivka podílových fondů sledovaných na Finparádě.cz v únoru 2019 po delší době stoupla. Od listopadu 2018 do ledna 2019 totiž klesala. Fondindex počítá portál Finparáda.cz pravidelně měsíčně. Nejvyšší hodnoty za poslední zhruba tři roky dosáhl Fondindex v červnu 2017 (2,71 %). V lednu 2019 dosáhl tento ukazatel záporné hodnoty, a to -0,24 %. V únoru se opět vrátil do kladných čísel s hodnotou 1,93 %.

V únoru stouply nejvíce akciové a smíšené fondyMezi lednem a únorem
2019 stoupla hodnota akciového indexu z 1,60 % na 3,86 % (+2,26 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu se zvýšila z -0,62 % na 0,23 % (+0,85 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic stoupl z 0,00 % na 0,18 % (+0,18 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů navýšil hodnotu z -0,40 % na 2,48 % (+2,88 p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů posílil z -5,38 % na -3,07 % (+2,31 p.b.).V záporných hodnotách se drží už jen jeden index, a to garantovaných/zajištěných fondů. Minule to byly tři indexy.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od října 2018 do února 2019 (v %)10 / 2018 11 / 2018 12 / 2018 1 / 2019 2 / 2019
Celkový Fondindex 2,41 0,52 0,21 -0,24 1,93
Dílčí indexy:
Akciové fondy 5,00 3,01 2,93 1,60 3,86
Dluhopisové fondy 0,36 -0,82 -1,11 -0,62 0,23
Fondy peněžního trhu -0,04 0,02 -0,10 0,00 0,18
Smíšené/balancované fondy 2,82 0,49 -0,10 -0,40 2,48
Garantované/zajištěné fondy -2,02 -4,47 -3,75 -5,38 -3,07
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex v lednu klesl. Podíl na tom měly akciové, smíšené a garantované podílové fondyReklama:


Vývoj Fondindexu od října 2018 do února 2019
Celkový Fondindex (10/2018-2/2019) v %


Graf: Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (10/2018-2/2019) v %


Graf: Akciový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Dluhopisový Fondindex (10/2018-2/2019) v %


Graf: Dluhopisový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Garantovaný Fondindex (10/2018-2/2019) v %


Graf: Fondindex pro garantované fondy
Zdroj: Finparáda.cz


Smíšený Fondindex (10/2018-2/2019) v %


Graf: Fondindex pro smíšené fondy
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (10/2018-2/2019) v %


Graf: Fondindex pro fondy peněžního trhu
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde


Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém FondindexuOd 1. září 2018 platí pro výpočet Fondindexu nové váhy jednotlivých typů fondů, které byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech podle stavu k 30. červnu 2018.
Před tím byly váhy nastaveny 1. června 2018 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2018). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou tedy pravidelně upravovány podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu

V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve sloupečku "dříve" váhy platné do 1. září 2018. U změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.9.2018 dříve
Dluhopisový 24 %
25 %
Akciový 24 %
23 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
5 %
Smíšený/balancovaný 45 %
45 %
Peněžního trhu 2 %
2 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.

  Související články:
   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.