Přehled produktů


Fondindex v březnu opět stoupl. Podílové fondy mají v průměru lepší výkonnost


8.3.2019  |  Veronika Křivská



Fondindex v březnu 2019 opět stoupl. Oproti únoru 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,38 procentních bodů, a to z 1,93 % na 2,31 %. To znamená, že mají podílové fondy opět v průměru lepší výkonnost. Z dílčích indexů stoupl nejvíce garantovaný index, i když se jeho hodnota stále pohybuje v záporných číslech.

V březnu 2019 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,38 procentního bodu (p.b.) na 2,31 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Výkonnostní křivka podílových fondů sledovaných na Finparádě.cz v březnu 2019 od minulého měsíce znovu stoupla. Od listopadu 2018 do ledna 2019 klesala. Fondindex počítá portál Finparáda.cz pravidelně měsíčně. Nejvyšší hodnoty za poslední zhruba tři roky dosáhl Fondindex v červnu 2017 (2,71 %). V lednu 2019 dosáhl tento ukazatel záporné hodnoty, a to -0,24 %. V únoru se opět vrátil do kladných čísel s hodnotou 1,93 %.

V březnu stouply hodnoty všech dílčích indexů



Mezi únorem a březnem
2019 stoupla hodnota akciového indexu z 3,86 % na 3,87 % (+0,01 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu se zvýšila z 0,23 % na 0,54 % (+0,31 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic stoupl z 0,18 % na 0,28 % (+0,1 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů navýšil hodnotu z 2,48 % na 2,86 % (+0,38 p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů posílil z -3,07 % na -0,37 % (+2,7 p.b.).V záporných hodnotách se drží už jen index garantovaných/zajištěných fondů.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od listopadu 2018 do března 2019 (v %)



11 / 2018 12 / 2018 1 / 2019 2 / 2019 3 / 2019
Celkový Fondindex 0,52 0,21 -0,24 1,93 2,31
Dílčí indexy:
Akciové fondy 3,01 2,93 1,60 3,86 3,87
Dluhopisové fondy -0,82 -1,11 -0,62 0,23 0,54
Fondy peněžního trhu 0,02 -0,10 0,00 0,18 0,28
Smíšené/balancované fondy 0,49 -0,10 -0,40 2,48 2,86
Garantované/zajištěné fondy -4,47 -3,75 -5,38 -3,07 -0,37
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex v únoru naznačuje zotavení podílových fondů. Vydal se totiž na cestu vzhůru



Reklama:



Vývoj Fondindexu od listopadu 2018 do března 2019




Celkový Fondindex (11/2018-3/2019) v %


Graf: Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (11/2018-3/2019) v %


Graf: Akciový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Dluhopisový Fondindex (11/2018-3/2019) v %


Graf: Dluhopisový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Garantovaný Fondindex (11/2018-3/2019) v %


Graf: Fondindex pro garantované fondy
Zdroj: Finparáda.cz


Smíšený Fondindex (11/2018-3/2019) v %


Graf: Fondindex pro smíšené fondy
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (11/2018-3/2019) v %


Graf: Fondindex pro fondy peněžního trhu
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde


Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Od 1. března 2019 platí pro výpočet Fondindexu nové váhy jednotlivých typů fondů, které byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech podle stavu k 31. prosinci 2018.
Před tím byly váhy nastaveny 1. září 2018 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2018). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou tedy pravidelně upravovány podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu.

V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve sloupečku "dříve" váhy platné do 1. března 2019. U změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.3.2019 dříve
Dluhopisový 24 %
24 %
Akciový 24 %
24 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
5 %
Smíšený/balancovaný 44 %
45 %
Peněžního trhu 3 %
2 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.




  



Související články:




   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.