Přehled produktů


Podle Fondindexu v květnu posilovaly jak akciové, tak dluhopisové podílové fondy


9.5.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika KřivskáFondindex se v květnu 2019 po dubnovém poklesu opět vrátil k růstu. Oproti dubnu 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,21 procentních bodů, a to z 2,23 % na 2,44 %. Slušně stoupla výkonnost akciových a dluhopisových fondů měřená jejich dílčím indexem. Pokles nastal u výkonnosti smíšených a garantovaných fondů. V květnu opět žádný z dílčích indexů nebyl v záporných hodnotách.

V květnu 2019 Fondindex meziměsíčně vzrostl o 0,21 procentního bodu (p.b.) na 2,44 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Výkonnostní křivka podílových fondů sledovaných na Finparádě.cz v květnu 2019 vzrostla. Fondindex počítá portál Finparáda.cz pravidelně měsíčně. Nejvyšší hodnoty za poslední zhruba tři roky dosáhl Fondindex v červnu 2017 (2,71 %). V lednu 2019 dosáhl tento ukazatel záporné hodnoty, a to -0,24 %. V únoru se opět vrátil do kladných čísel s hodnotou 1,93 % a rostl i v březnu. Po dubnovém poklesu má nyní v květnu 2019 hodnotu 2,44 %.

V květnu vzrostly zejména hodnoty akciového a dluhopisového indexuMezi 
dubnem a květnem 2019 stoupla hodnota akciového indexu z 3,97 % na 4,70 % (+0,73 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu vzrostla z 0,09 % na 1,29 % (+1,20 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic narostl z 0,42 % na 0,73 % (+0,31 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů snížil hodnotu z 2,63 % na 2,18 % (-0,45 p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů ztratil z 1,74 % na 0,43 % (-1,31 p.b.).V záporných hodnotách se nyní nepohybuje už žádný z dílčích indexů, a to stejně jako minulý měsíc.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od ledna do května 2019 (v %)1 / 2019 2 / 2019 3 / 2019 4 / 2019 5 / 2019
Celkový Fondindex -0,24 1,93 2,31 2,23 2,44
Dílčí indexy:
Akciové fondy 1,60 3,86 3,87 3,97 4,70
Dluhopisové fondy -0,62 0,23 0,54 0,09 1,29
Fondy peněžního trhu 0,00 0,18 0,28 0,42 0,73
Smíšené/balancované fondy -0,40 2,48 2,86 2,63 2,18
Garantované/zajištěné fondy -5,38 -3,07 -0,37 1,74 0,43
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex v dubnu mírně klesl. Mohou za to dluhopisové a smíšené fondy, jejichž výkonnost se zhoršila Reklama:Vývoj Fondindexu od ledna do května 2019
Celkový Fondindex (1/2019-5/2019) v %


Graf: Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (1/2019-5/2019) v %


Graf: Akciový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Dluhopisový Fondindex (1/2019-5/2019) v %


Graf: Dluhopisový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Garantovaný Fondindex (1/2019-5/2019) v %


Graf: Fondindex pro garantované fondy
Zdroj: Finparáda.cz


Smíšený Fondindex (1/2019-5/2019) v %


Graf: Fondindex pro smíšené fondy
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (1/2019-5/2019) v %


Graf: Fondindex pro fondy peněžního trhu
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde


Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém FondindexuOd 1. března 2019 platí pro výpočet Fondindexu nové váhy jednotlivých typů fondů, které byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech podle stavu k 31. prosinci 2018.
Před tím byly váhy nastaveny 1. září 2018 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2018). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou tedy pravidelně upravovány podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu.

V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve sloupečku "dříve" váhy platné do 1. března 2019. U změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.3.2019 dříve
Dluhopisový 24 %
24 %
Akciový 24 %
24 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
5 %
Smíšený/balancovaný 44 %
45 %
Peněžního trhu 3 %
2 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
  Související články:
   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.