Přehled produktů


Nová nabídka Raiffeisen investiční společnosti klientům privátního bankovnictví - čtyři investiční strategie


4.10.2019  |  Zdeněk Bubák, zpráva Raiffeisen investiční společnostiV dnešní době hledají investiční a správcovské společnosti nové nástroje, kterými by uspořili jak náklady tak čas sobě i klientům. Navíc je třeba zajistit pro klienty i daňovou efektivnost. Výsledkem jsou nové produkty, které umožňují dosáhnout koncovým investiorům lepších výnosů. Tento trend zachytila také Raiffeisen investiční společnost (RIS) a přišla s novým řešením pro klienty privátního bankovnictví Raiffeisenbank. Nově jim nabízí čtyři ucelené investiční strategie pojmenované podle množství akcií.

Nové investiční strategie nabízené ze strany RIS klientům privátního bankovnictví Raiffeisenbank, které má značku Friedrich Wilhelm Raiffeisen Private Banking (FWR), jsou celkem čtyři. Každá z nich obsahuje jiný poměr akcií a dluhopisů, na výběr jsou FWR Strategy 15, 30, 60 a MIX, tedy kombinace dvou předchozích, například 15+30. FWR Strategy mají formu tzv. fondů kvalifikovaných investorů, jejichž obliba u klientů privátního bankovnictví v současné době významně roste. Minimální investice do fondu je ve všech případech 5 milionů korun, následné investice vždy alespoň ve výši 1 milion korun. Poplatky se pohybují od 0,9 do 1,2 % ročně.„Aktuálně roste zájem především o strategické fondy, tedy komplexní aktivní produkty, které pokrývají profil konzervativního, vyváženého nebo dynamického klienta, a také o pasivní produkty typu ETF fondů. V rámci obou těchto řešení investor nakupuje již hotovou investiční strategii a nemusí se zabývat výběrem konkrétních instrumentů. Nové FWR Strategy v sobě spojují výhody aktivně řízeného a široce diversifikovaného portfolia s využitím nákladově efektivních a vysoce likvidních instrumentů jako jsou ETF, přímé nákupy akcií a dluhopisů bonitních firem a další efektivní nástroje typu futures a měnových swapů,” říká Jaromír Sladkovský, ředitel Raiffeisen investiční společnosti.

Přehled nabídky podílových fondů nabízených v ČR najdete zde

Investor je po třech letech držení dané investice osvobozen od daně z příjmu a nemusí se o nic starat. Likvidita je klientovi kdykoliv zajištěna, strategie je aktivní, reaguje na ekonomický cyklus a probíhá v ní regionální i sektorová rotace.Reklama:Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
  Související články:   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.