Přehled produktů


Fondindex v říjnu po zářijovém propadu opět posílil na srpnovou úroveň


9.10.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika KřivskáKřivka Fondindexu v říjnu 2019 provedla korekci směrem nahoru. Oproti září 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,43 procentního bodu, a to z 1,51 % na 1,94 %. Index se tak opět dostal po zářijovém výrazném poklesu na svoji srpnovou hodnotu. Klesla pouze výkonnost dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. Ostatní typy fondů posílily, zejména akciové a garantované / zajištěné.

V říjnu 2019 Fondindex meziměsíčně posílil o 0,43 procentního bodu (p.b.) na 1,94 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex charakterizující výkonnostní křivku podílových fondů sledovaných na Finparádě je vyhodnocován pravidelně měsíčně. Nejvyšší hodnoty za poslední zhruba tři roky dosáhl tento ukazatel před dvěma roky, a to v červnu 2017 (2,71 %). V lednu 2019 ale klesl až do záporné hodnoty, a to -0,24 %. V únoru se opět vrátil do kladných čísel s hodnotou 1,93 % a rostl i v březnu. Po dubnovém poklesu v květnu 2019 výrazně vzrostl a měl hodnotu blížící se rekordu z roku 2017, a to 2,44 %. V červnu však Fondindex v růstu nepokračoval a klesl na 1,45 %. Po jednorázovém červencovém nárůstu v srpnu a v září ukazatel opět klesl, aby v říjnu opět posílil (zhruba) na srpnovou hodnotu.

V říjnu klesl jen index dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu Mezi zářím
a říjnem 2019 vzrostla hodnota akciového indexu ze 2,82 % na 3,88 % (+1,06 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu klesla z 0,39 % na 0,38 % (-0,01 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic se snížil z 0,99 % na 0,91 % (-0,08 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů posílil z 1,48 % na 1,76 % (+0,28 p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů narostl z 1,76 % na 2,91 % (+1,15 p.b.). V záporných hodnotách se nyní nepohybuje už žádný z dílčích indexů, a to stejně jako minulý měsíc.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od června do října 2019 (v %)6 / 2019 7 / 2019 8 / 2019 9 / 2019 10 / 2019
Celkový Fondindex 1,45 2,07 1,98 1,51 1,94
Dílčí indexy:
Akciové fondy 2,96 3,61 4,15 2,82 3,88
Dluhopisové fondy 0,53 0,51 0,50 0,39 0,38
Fondy peněžního trhu 0,95 1,12 1,06 0,99 0,91
Smíšené/balancované fondy 1,27 2,21 1,87 1,48 1,76
Garantované/zajištěné fondy 0,71 2,06 0,72 1,75 2,91
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex se v září propadl. Mohou za to zejména akciové fondyReklama:


Vývoj Fondindexu od června do října 2019
Celkový Fondindex (6/2019-10/2019) v %


Graf: Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (6/2019-10/2019) v %


Graf: Akciový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Dluhopisový Fondindex (6/2019-10/2019) v %


Graf: Dluhopisový Fondindex
Zdroj: Finparáda.cz


Garantovaný Fondindex (6/2019-10/2019) v %


Graf: Fondindex pro garantované fondy
Zdroj: Finparáda.cz


Smíšený Fondindex (6/2019-10/2019) v %


Graf: Fondindex pro smíšené fondy
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (6/2019-10/2019) v %


Graf: Fondindex pro fondy peněžního trhu
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde


Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém FondindexuOd 1. září 2019 platí pro výpočet Fondindexu nové váhy jednotlivých typů fondů, které byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech podle stavu k 30. červnu 2019.
Před tím byly váhy nastaveny 1. června 2019 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2019). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou tedy pravidelně upravovány podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu.

V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve sloupečku "dříve" váhy platné do 1. září 2019. U změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.9.2019 dříve
Dluhopisový 29 %
28 %
Akciový 25 %
25 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
6 %
Smíšený/balancovaný 40 %
40 %
Peněžního trhu 1 %
1 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
  Související články:
   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.