Přehled produktů


Výsledky českých bank za rok 2019


8.2.2020  |  Zdeněk Bubák, zprávy bankPřinášíme vám informaci o ekonomických a obchodních výsledcích bank působících v Česku za rok 2019. Postupně budeme přidávat informace za další banky tak, jak je budou jednotlivé společnosti zveřejňovat. V první vlně pro vás máme výsledky Air Bank, která vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 1,5 miliardy korun, což znamená meziroční zvýšení o 7 %. Dále informujeme o výsledcích skupiny Komerční banky s čistým ziskem 15,2 miliardy Kč, který je shodný s rokem 2018. Skupina MONETA vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 4 miliardy korun, což znamená pokles o 4,3 %. Čistý zisk Raiffeisenbank překročil hranici čtyř miliard korun a vzrostl meziročně o vysokých 24,5 %.

Úvodní tabulka obsahuje čtyři základní ukazatele: čistý zisk, celkový objem úvěrů a vkladů a bilanční sumu. Tabulku budeme postupně doplňovat, jak další banky budou zveřejňovat své výsledky. Pod tabulkou najdete podrobné informae o výslecích každé banky zvlášť.

Tabulka: Výsledky bank v roce 2019Banka / Ukazatel v mld. Kč Čistý zisk Úvěry Vklady Bilanční suma
Air Bank 1,5 (+ 7,0 %) 55,3 107,1 118,7
Komerční banka 15,5 (+ 0 %) 654,0 816,3 1 077,3
Moneta Money Bank 4,0 (-4,3 %) 156,4 174,4 219,1
Raiffeisenbank 4,19 (+24,5 %) 247,0 291,0 371,0
Pozn.: Výsledky jsou uvedeny vždy za celou finanční skupinu dané banky


Žebříčky a přehledy:


Air BankNeauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 31. prosinci 2019 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

Air Bank v roce 2019 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření a vykázala nekonsolidovaný čistý zisk 1,5 miliardy korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 7 %. Air Bank se dál dařilo získávat nové klienty, jejich počet se za rok 2019 zvýšil o 115 tisíc. Bance vzrostl o pětinu i objem poskytnutých úvěrů a celkově se jí dařilo navyšovat také příjmy z běžného retailového bankovnictví.

„Rok 2019 byl pro nás výjimečný v mnoha směrech. Dosáhli jsme historicky nejvyššího zisku. Spustili jsme řadu nových služeb, jako jsou okamžité platby, multibanking, aplikace pro placení Apple Pay a Google Pay nebo možnost otevřít si nový účet přímo v aplikaci My Air. I díky tomu se počet klientů na konci roku přiblížil hranici 800 tisíc. Těší mě, že se naší bance v uplynulém roce dostalo uznání i od odborné veřejnosti, která Air Bank mimo jiné ocenila tituly Nejlepší banka, Banka roku, Banka zákazníků nebo Vstřícná banka. Máme z toho opravdu velkou radost a dál chceme pracovat na tom, aby klienti byli spokojeni s našimi službami a celkově s naším přístupem k bankovnictví,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Na konci prosince 2019 měla Air Bank 788 602 klientů, to představuje meziroční nárůst o 17 %. Počet běžných účtů se navýšil o 19 % na 889 750. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 15 % na 498 414. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 5 % na 107,1 miliardy korun.

Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 19 % na 55,3 miliardy korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty stouply meziročně o 13 % na 3,5 miliardy korun. Správní a režijní náklady vzrostly o 7 % na 1,6 miliardy korun.

Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 6 % na 118,7 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 27 % na 9,8 miliardy korun.

Ukazatel (v mld Kč nebo počet) 31.12.2018 31.12.2019 Meziroční změna
Čistý zisk 1,4 1,5 mld. Kč 7 %
Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 3,1 3,5 13 %
Správní a režijní náklady -1,5 -1,6 7 %
Počet klientů 673 407 788 602 17 %
Počet běžných účtů 746 818 889 750 19 %
Počet spořicích účtů 434 693 498 414 15 %
Objem vkladů 102,1 107,1 5 %
Objem úvěrů 46,3 55,3 19 %
Bilanční suma 112,4 118,7 6 %
Vlastní kapitál 7,7 9,8 27 %
Počet zaměstnanců 778 798 3 %
Počet poboček 35 35 0
Počet bankomatů 365 373 8
Zdroj: Air BankReklama:Komerční bankaVykázaný čistý zisk připadající akcionářům KB činil 14 901 milionů Kč, což je o 0,4 % více než před rokem. Čistý zisk připadající akcionářům očištěný o jednorázové položky (tj. v roce 2018 o tvorbu restrukturalizační rezervy, rozpuštění rezervy na korporátní služby, dokončení prodeje společnosti Cataps a v roce 2019 vyrovnání za prodej podílu v Komerční pojišťovně) byl meziročně stabilní (14 846 milionů Kč).

Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnových pozic a cenných papírů, dosáhl 280 milionů Kč. Úplný výsledek za účetní období za rok 2019 tak dosáhl 15 452 milionů Kč, z toho 269 milionů Kč připadalo vlastníkům nekontrolních podílů.

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 3,1 % na 654,0 miliard Kč1. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 4,0 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly rovněž o 1,3 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl větší o 2,4 %.

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se zvýšil meziročně o 2,6 % a dosáhl tak 816,3 miliardy Kč2. Depozita v Modré pyramidě se zvýšila o 0,1 % na 61,8 miliardy Kč. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 3,6 % na 462,4 miliardy Kč. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,4 % na 62,4 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně meziročně vzrostly o 2,9 % na 48,0 miliard Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o silných 16,0 % na 73,4 miliardy Kč.

Objem klientských aktiv pod správou Skupiny KB v podílových fondech, na účtech penzijního spoření a životního pojištění vzrostl o 9,7 %.

K 31. prosinci 2019 vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 1,6 % na 1 077,3 miliardy Kč.

Ostatní ukazatelé a výsledkyPočet zákazníků Komerční banky s Mobilní bankou meziročně stoupl o 175 000 na 786 000. To představuje 47 % z celkového počtu 1 664 000 klientů Komerční banky na konci roku 2019. Novou aplikaci KB Klíč umožňující bezpečný přístup k bankovním službám používalo ve stejné době již 477 000 klientů.

Aplikace Mobilní banka byla v průběhu roku aktualizována. Ve verzi pro operační systém Android byla KB první bankou v České republice, která umožnila zákazníkům ověřování přístupu prostřednictvím rozpoznávání obličeje. Verze pro iOS získala nový design, který je jednodušší, jasnější a intuitivnější. I díky těmto vylepšením byla Mobilní banka za rok 2019 vyhlášena odborným portálem Finparada.cz jako nejlepší aplikace mobilního bankovnictví na českém trhu.

Banka dále nabídla pohodlný nástroj pro správu firemních financí v internetovém bankovnictví pro podnikatele, nebo vylepšenou aplikaci Global Cash pro firemní zákazníky operující na trzích v několika zemích. Klienti ESSOXu mohou nově podepsat smluvní dokumentaci k úvěru textovou zprávou, a rovněž platit mobilním telefonem s aplikací Google Pay.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 19,7 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 19,1 %.

Představenstvo navrhuje z vytvořeného zisku za rok 2019 vyplatit dividendu ve výši 11,0 miliard Kč, tj. 58 Kč na akcii. Pro příští rok pak hodlá vedení KB navrhnout výplatu dividend ve výši 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2020.

"Komerční banka oslavila v lednu 30 let své existence. Během této doby byla často první bankou, která na český trh přinesla inovace finančních služeb, jež už dnes máme za nepostradatelné. Díky implementaci transformačního programu KB Change jsme svou schopnost reagovat na změnu požadavků klientů, technologický rozvoj a na vývoj tržního prostředí ještě zlepšili. Nyní intenzivně připravujeme plán pro nadcházející roky, který zajistí, že KB zůstane uznávaným lídrem v poskytování kvalitních služeb prostřednictvím bezpečných, jednoduchých a pohodlných digitálních kanálů i prostřednictvím zdvořilého a profesionálního osobního kontaktu. To je naše cesta, jak zajistit dlouhodobý úspěšný rozvoj banky," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

K 31. prosinci 2019 měla KB 50 462 akcionářů (meziročně více o 2 197), z toho 45 360 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 2 453). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %. Minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

1 S vyloučením volatilních reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty a držených KB. Včetně reverzních repo operací se hrubé úvěry zvýšily o 3,1 % na 656,6 miliardy Kč.
2 S vyloučením kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” stoupl o 1,1 % na 821,5 miliardy Kč.


Související články:


Moneta Money BankSkupina MONETA vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 4 miliardy korun, což je o 4,3 % méně než loni. Vedení společnosti očekává, že banka vzhledem k výsledkům vyplatí akcionářům konečnou dividendu ve výši 3,35 korun na akcii tak, aby dostála svému závazku celkové dividendy 6,65 korun za akcii. Pololetní dividendu ve výši 3,30 korun na akcii již banka svým akcionářům vyplatila 17. prosince 2019.

MONETA vykázala růst úvěrů o 11,8 % a vynikající ziskovost s čistým výnosem 300 milionů korun nad původním výhledem managementu.

Celkový čistý úrokový výnos vzrostl o 7,0 % v důsledku meziročního růstu hrubých výkonných pohledávek retailového segmentu o 20,2 %. Růst v segmentu komerčního bankovnictví dosáhl 2,2 %.

Růst retailových úvěrů táhla především výkonnost hypotečního portfolia, které meziročně vzrostlo o 38,9 % a bance tím zajistilo 3,3procentní podíl na trhu hypoték, ale také solidní růst spotřebitelských úvěrů. Ty vzrostly meziročně o 9,2 %.

V komerčním segmentu MONETA meziročním růstem o 51,5 % prokázala postupné naplňování své strategie expandovat v poskytování úvěrů pro živnostníky a malé podniky.

Roste podíl objemu spotřebitelských úvěrů založených online (34,8 % ze všech uzavřených úvěrových smluv tohoto typu) a drobné podnikatelské půjčky poskytnuté online (27,4 % z celkové produkce roku 2019).

Klientská základna banky se v roce 2019 rozrostla o 64 tisíc klientů, což je téměř dvojnásobek loňského růstu. Za tím stojí především kampaň online retailového spořicího účtu Spoříto. Celkový počet klientů, kteří mají MONETA jako svou primární banku, se ve srovnání s koncem roku 2018 zvýšil o 4,3 %.

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA Tomáš Spurný okomentoval finanční výsledky skupiny za rok 2019: „Jsem nesmírně vděčný celému týmu MONETA za to, že jsme dosáhli takových výsledků, které nejenomže splňují, ale i překračují naše závazky vůči akcionářům. Skvělou zprávou je, že neustále zlepšujeme naši běžnou ziskovost i přesto, že byl náš celkový čistý zisk ještě stále ovlivněn úspěšným prodejem úvěrů v selhání. Tato etapa je po třech letech u konce. V budoucnu se proto musíme soustředit na udržitelný výkon. Naše výsledky z loňského roku ukazují, že jsme na správné cestě.“

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty:

Ukazatel (v mil. Kč) 31.12.2019 31.12.2018 meziroční změna
Spotřebitelské úvěry 40 383 36 993 9,2 %
Hypotéky 43 576 31 365 38,9 %
Kreditní karty a kontokorenty 3 351 3 555 -5,7 %
Úvěry a leasing na nákup vozidel 2 583 2 867 -9,9 %
Ostatní 4 19 -79,4 %
Retailové úvěry celkem 89 897 74 799 20,2 %
Investiční úvěry 36 353 36 574 -0,6 %
Provozní úvěry 9 418 9 586 -1,8 %
Úvěry a leasing na nákup a vybavení vozidel a ostatní 14 135 14 626 -3,4 %
Úvěry živnostníkům a malým podnikatelům 6 868 4 533 51,5 %
Komerční úvěry celkem 66 774 65 319 2,2 %
Zdroj: Moneta Money Bank

Raiffeisenbank


 
Čistý zisk a výnosy

Čistý zisk Raiffeisenbank za rok 2019 dosáhl výše 4,19 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 24,5 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 11,5 % na 11,95 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 17,1 % a dosáhly tak výše 8,54 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků klesly o 9,4 % na 1,69 miliardy Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně mírně vzrostly o 1,5 % na 1,46 miliardy Kč.

Vklady a úvěry

Celková aktiva banky dosáhla výše 371 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 2,2 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti roku 2018 zvýšil o 5,4 % na 247 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně v oblasti financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry), ale i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 7,2 % na 291 miliard Kč.

Náklady

Provozní náklady ve výši 6,66 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 14,5 %. Tento nárůst je způsoben například vyššími investicemi v oblasti IT.

Řízení rizik

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v meziročním srovnání nižší o 59,3 % a dosahují výše necelých 330 milionů Kč.

Kapitál

Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2019 dosáhla výše 18,72 %. Na konci dubna 2019 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 3,36 miliardy Kč, kdy částka 1,15 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 2,21 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.
  

   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.