Přehled produktů


Zájem o fondy nadále roste, přispěly k tomu i jejich loňské příznivé výsledky


4.3.2020  |  František MašekObjem majetku, který investorům spravují profesionálové, se loni, stejně jako výše aktiv fondů, výrazně zvýšil. Přispěly k tomu nečekaně vysoké výnosy řady aktiv po slabším roce 2018. I letošní rok může být podle představitelů Asociace pro kapitálový trh, jejíž členové hrají na českém finančním trhu stěžejní roli, pro investory příznivý. První čtvrtletí může sice kvůli obavám z dopadů koronaviru na globální ekonomiku přinést horší výsledky, pak se ale může situace na trzích stabilizovat a ceny řady aktiv by mohly opět růst. Na trzích nicméně nadále převládá řada rizik.

Celková výše majetku, který klientům obhospodařují členové Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR) loni vzrostla z 1,37 na 1,58 bilionu korun, tedy o 208,5 mld. Kč, což je o 15,24 procenta. Podíl pěti největších hráčů na českém trhu, a to Generali Investments CEE, investiční společnost, Česká spořitelna, ČSOB Asset Management, investiční společnost, Amundi Czech Republic a NN Investment Partners C. R., dosahuje tří čtvrtin.  Více než polovina obhospodařovaných aktiv, a to 55,39 procenta, patří nejrůznějším institucím, 41,40 procenta fondům, zbývajících 3,21 % soukromým osobám.

Půlbilionová hranice pokořenaHodnota majetku ve fondech se v roce 2019 zvýšila ze 472,98 na 557,09 mld. Kč - o téměř 18 procent.  Poprvé tak překonala hranici půl bilionu aktiv. Podobně jako u správy aktiv i v případě fondů je jejich distribuce silně koncentrována. Pět největších distributorů se 75procentním podílem na trhu tvoří  podle dat AKATu Česká spořitelna, ČSOB Asset Management, investiční společnost, Komerční banka, Conseq Investment Management a Generali Investments CEE, investiční společnost.

Český investor do fondů vydělal loni podle předsedy AKAT Martina Řezáče v průměru 8,9 procenta. Průměrný výnos akciových fondů činil téměř 19 procent, dluhopisových fondů tři procenta, nemovitostních přes pět procent, peněžního trhu 1,55 %, smíšených 7,50 procenta, strukturovaných 8,64 procenta a fondů fondů 14,75 procenta. Minulé výnosy nejsou ovšem zárukou výnosů budoucích a loňské výsledky je navíc třeba, jak připomněl Řezáč, hodnotit v souvislosti se slabším zhodnocením fondů v roce 2018.   

Nejpopulárnější zůstávají s 34procentním podílem na trhu smíšené fondy. Loni vzrostla hodnota aktiv, které spravovaly o 4,37 % na 191,16 mld. Kč.  Objem majetku dluhopisových fondů (27 % trhu) se v roce 2019 zvýšil o 52,93 procenta na 152,43 mld. Kč, akciových fondů (21 % trhu) o 15,75 % na 115,60 mld. Kč, nemovitostních fondů (7 % trhu) o 27,21 % na 38,53 mld. Kč, fondů fondů (6 % trhu) o 21,02 procenta na 30,34 mld. Kč, strukturovaných fondů (4 % trhu) o 1,96 % na 24,49 mld. Kč. Výše peněz ve fondech peněžního trhu (procentní podíl) naopak klesl o 58, 45 % na 4,53 mld. Kč.

Růst může pokračovatJak uvedl Řezáč i místopředseda AKAT Jaromír Sladkovský, letos může zájem o fondy pokračovat, investorům by mohly přinést další zhodnocení. Výsledky prvního čtvrtletí letošního roku nejspíše negativně ovlivní obavy z dopadů koronaviru na globální ekonomiku a potažmo finanční trhy, pak by se ale mohla situace stabilizovat a hodnoty aktiv vrátit na úroveň, na které byly, než se objevily informace o tomto viru. Nadále je však třeba počítat s možnými silnými výkyvy trhů. Souvisí to s řadou přetrvávajících rizik, k nimž patří kromě koronaviru, nejistota kolem dopadů Brexitu na obchody v rámci EU, pokračující nejistota ve vztazích USA a Číny, pro ČR navíc nejistý vývoj u největšího obchodního partnera Německa.Reklama:


Nemovitostní fondy tak mohou znovu zaznamenat růst, byť nižší, než dosud. V případě dluhopisových fondů připadají v úvahu dva scénáře – při akciových korekcích, nebo prohloubení globálních problémů (politika, koronavirus, recese v Německu), mohou ceny státních dluhopisů růst. Pokud se ekonomika stabilizuje lze podle Řezáče očekávat spíše mírný pokles jejich cen. Fondy peněžního trhu by mohly těžit z pozitivních korunových sazeb a rostoucích výnosů z měnového zajištění. Inflaci však rozhodně neporazí. Akciové fondy by si mohly polepšit v souladu s růstem firemních zisků, odhadovaných letos na pět až šest procent, rostou však rizika korekce trhů.

K růstu zájmu o podílové i investiční fondy přispívá podle výkonné ředitelky AKAT Jany Brodani i nejistota kolem penzijní reformy. Část investorů přiměla k hledání alternativních cest, jak spořit na důchod. A také pravidelné investování, které díky „průměrování“ ceny aktiv, za které je investoři nakupují, představuje způsob, jak čelit případnému poklesu trhů.

Drobní investoři by ovšem měli opatrně zvažovat rostoucí nabídku firemních dluhopisů. Někteří emitenti nabízejí veřejnosti i dluhopisy, úročené třeba šesti až osmi procenty ročně, které vydávají účelově založené firmy a nejsou kryty majetkem. Navíc je označují za zcela bezpečné, což je problematické.

Vyšší atraktivita fondů kvalifikovaných investorůRoste atraktivita fondů kvalifikovaných investorů, určených pro bohatší klientelu, které AKAT eviduje zvlášť. Celkový objem majetku těchto fondů vzrostl loni ze 155 na 189 mld. Kč, tedy o 22 procent. Koncem loňského roku spravovalo majetek bohatších investorů 260 fondů kvalifikovaných investorů. Původně se zaměřovaly především na nemovitosti. Jejich současný záběr je daleko širší, od nemovitostí, přes umění, víno, půdu a automobilové veterány po nejrůznější specializované projekty.

Tabulka 1: Rozdělení investic dle typů fondů – roční změnaTyp  fondu Celkem k 31.12. 2019 Celkem k 31.12. 2018 Roční změna  2018 - 2019 (v Kč)
Fondy peněžního trhu 4 525 957 600 10 891 626 992 -58,45% -6 365 669 392
Fondy dluhopisové 152 437 922 523 99 678 653 295 52,93% 52 759 269 228
Fondy akciové 115 596 028 557 99 868 610 731 15,75% 15 727 417 827
Fondy smíšené 191 164 840 432 183 165 182 652 4,37% 7 999 657 780
Fondy strukturované 24 486 107 967 24 015 046 636 1,96% 471 061 331
Fondy nemovitostní 38 533 469 713 30 290 334 997 27,21% 8 243 134 716
Fondy fondů 30 340 926 906 25 070 958 474 21,02% 5 269 968 432
Celkem fondy (celý trh) 557 085 253 698 472 980 413 776 17,78% 84 104 839 922
Zdroj: AKAT

Tabulka 2: Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12. 2019)Typ fondu  Celkem fondy k 31.12. 2019 (v Kč)
DOMÁCÍ ZAHRANIČNÍ CELKEM
Fondy peněžního trhu 7 699 920 4 518 257 680 4 525 957 600
Fondy dluhopisové 106 632 444 971 45 805 477 551 152 437 922 523
Fondy akciové 51 184 188 865 64 411 839 692 115 596 028 557
Fondy smíšené 124 624 555 086 66 540 285 346 191 164 840 432
Fondy strukturované 688 102 924 23 798 005 043 24 486 107 967
Fondy nemovitostní 38 132 426 173 401 043 539 38 533 469 713
Fondy fondů 30 017 264 334 323 662 572 30 340 926 906
Celkem 351 286 682 273 205 798 571 424 557 085 253 698
Zdroj: AKAT

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
  Související články:   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.