Přehledy

UNIQA inovovala životní pojištění DOMINO


1.10.2020  |  Jan Bachura, zpráva UNIQA pojišťovnyUNIQA pojišťovna připravila další inovace v rámci svého celoživotního programu pojištění DOMINO. Přitom se zaměřila zejména na optimalizaci krytí pro případ závažných stavů po úrazu či nemoci u dospělých i dětí a na zjednodušení požadavků zkoumání zdravotního stavu při sjednání pojištění a administrativy po pojistné události. Zavádí rovněž slevu u klientů s vyšším pojistným nebo zvýhodněnou progresi u pojistného plnění z úrazového pojištění.

Novinky v obou formách pojištění DOMINO Risk 2020 (rizikový produkt) a DOMINO Invest 2020 (produkt s rezervotvornou složkou na základě zvolené investiční strategie) již byly implementovány do nabídky pojišťovny. UNIQA při nich zapracovala řadu podnětů ze strany poradců i klientů.

Pojišťovna současně i nadále zohledňuje moderní trend: cenovým zvýhodněním oceňuje ty, kteří dbají na zdravý životní styl. Nejvýhodnější sazbu dostanou štíhlí nekuřáci. Ti ušetří na pojistném asi 28 %. UNIQA také bere v úvahu prodlužující se aktivní život naší populace. Oba tyto faktory jsou významné, protože životní pojištění si podle dlouhodobých statistik sjednávají ve velké míře odpovědní lidé v nadprůměrné zdravotní a fyzické kondici, kteří o sebe dbají.

Faktor prodlužujícího se aktivního života UNIQA promítla do zjednodušení požadavků na zdravotní dokumentaci při sjednání pojištění podle výše pojistných částek. Uzavírá-li klient smlouvu jako krytí k čerpání úvěru, stačí jen vyplnit zdravotní dotazník osobám do 45 let s úvěrem do 8 milionů Kč, do 55 let do 6 milionů Kč a od 56 let do 4 milionů Kč. Teprve je-li částka úvěru pro jednotlivé věkové kategorie vyšší, je třeba dodat podrobnější lékařské zprávy. Podobně byly posunuty hranice, kdy postačí čestné prohlášení a vyplněný dotazník zákazníka, také u pojištění bez souběžného úvěru.

Navýšeny byly pojistné částky u připojištění invalidity. U velmi závažných trvalých následků je možné čerpat až desetinásobek sjednané pojistné částky. Navýšen byl i limit pro trvalé následky úrazu u dětí na 1,5 milionu Kč. Pro děti byly upraveny podmínky pro invaliditu a sníženou soběstačnost, kde lze z pojištění čerpat jednorázově 5, resp. 3 miliony Kč.


Žebříčky a přehledy:


připojištění závažných onemocnění dětí bylo doplněno dalších 10 krytých diagnóz; celkem lze v UNIQA čerpat pojistnou ochranu už u 27 vážných diagnóz. Pojistná částka u tohoto rizika může činit až 2 miliony korun, stejně jako pro dospělé. Onemocnění jsou rozdělena do 5 skupin podle vzájemných vazeb tak, aby v případě určité diagnózy mohla pokračovat krytí u ostatních skupin nesouvisejících chorob.

pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti byly zjednodušeny podmínky a odstraněna některá pravidla, aby se lidé nemuseli plnit během nemoci zabývat administrativou. U denního odškodného za dobu léčení úrazu byla doplněna možnost čerpat pojistné plnění už při doložení diagnózy, aniž by klient musel čekat na skončení léčení. Toto zálohové plnění se už osvědčilo u denních dávek v pracovní neschopnosti. Došlo i na zrušení rozlišování klientů podle toho, zda jsou zaměstnanci nebo OSVČ.

U pojištění zdraví, tedy u denních dávek v pracovní neschopnosti, u připojištění pro případ velmi vážného onemocnění nebo u pojištění hospitalizace UNIQA zkrátila čekací dobu na 2 měsíce.

U dětské formy pojištění pro případ hospitalizace se zvedla denní dávka na 250 Kč pro osobu doprovázející malého pacienta v nemocnici. Nadále je součástí pojištění dětí tzv. TOP asistence – možnost odborného vyšetření na renomovaném specializovaném pracovišti v Praze nebo v Brně.

připojištění pro případ ztráty řidičského průkazu v důsledku onemocnění zvýšila UNIQA pojistnou částku ze 7 na 12 tisíc Kč měsíčně. Čekací doba se navíc zkrátila na polovinu z 12 na 6 měsíců.Reklama:
Jako benefit nabízí UNIQA k novým smlouvám DOMINO nadále program diagnose.me k podpoře zdravého životního stylu. Prostřednictvím webové a mobilní aplikace může zákazník čerpat tipy pro zlepšení kondice a prevenci, dále si nechat posoudit příznaky obtíží a přiřadit správného specialistu, případně si vyžádat stanovisko a posudek zahraničního lékařského experta. Tuto službu poskytuje externí partnerská společnost; UNIQA ji za klienta první rok platí. V dalších letech je služba zpoplatněna částkou 500 Kč ročně.

U pojistného programu DOMINO poskytuje UNIQA nově slevu na pojistném zákazníkům, kteří platí měsíčně pojistné alespoň 2 000 Kč.

RIXO.cz je bezplatná online pojišťovací služba, díky které budete vždy správně pojištěni. Nahrajte své pojistné smlouvy do internetového přehledu nebo aplikace v mobilu a RIXO.cz vám je zdarma zkontroluje. Poskytne vám zpětnou vazbu včetně doporučení, u které pojišťovny je možné si sjednat stejné pojištění za lepších podmínek. Služba vám také pomůže sjednat nové výhodné pojištění. Službu si můžete vyzkoušet zde  >>>
Reklama

Související články:Zpět

   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2021 Scott & Rose, spol. s r.o.