Žebříčky Přehledy

Kdo se o vás postará ve stáří?


14.6.2024  |  aktualizováno 25.6.2024  |  Valerie Koubová| foto: Copilot

Počet lidí závislých na péči druhých se zvyšuje. Řešení nabízí pojištění dlouhodobé péče, které je nabízeno od počátku letošního roku. Aktuálně doplňujeme o nový produkt pojištění, který nabízí zprostředkování přednostního umístění v pobytovém zařízení.


Dle odhadů by do konce roku 2050 mohl počet osob, které potřebují dlouhodobou pomoc s běžnými činnostmi, měl být téměř jeden milion. Náklady na dlouhodobou péči se také zvyšují a mohou dosáhnout až milionů korun. Vhodným způsobem je zabezpečení se pomocí pojištění dlouhodobé péče.

Toto pojištění je určeno pro každého, kdo v důsledku vážného zdravotního stavu bude potřebovat dlouhodobou pomoc s běžnými životními činnostmi. V případě pojistné události klient nebo jemu blízká osoba dostane pojistné plnění, které může využít na péči doma nebo v pečovatelském zařízení, vysvětluje Petr Motáček, specialista na pojištění ze společnosti FinGO.

Náklady na dlouhodobou péči se mohou vyšplhat až na několik milionů korun. Státní příspěvek na péči zdaleka nepokryje veškeré výdaje. Pojištění dlouhodobé péče tak může být klíčovou pomocí v situaci, kdy se staneme závislými na péči druhých, pokračuje Petr Motáček.

Zvýšení příspěvku na péčiOd 1. července 2024 se navýší dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí příspěvek na péči. Příspěvek na péči je poskytován jen při splnění určitých podmínek a nemají na něj rozhodně nárok všichni. A i přes navýšení této dávky, nemusí pokrýt všechny výdaje spojené s potřebnou péčí.

Neschopnost vykonávat Současná výše příspěvku Výše příspěvku od 1. července 2024
I. stupeň - lehká 3-4 životní potřeby 880 Kč 880 Kč
II. stupeň - středně těžká 5-6 životních potřeb 4 400 Kč 4 900 Kč
III. stupeň - těžká 7-8 životních potřeb 12 800 Kč 14 800 Kč
IV. stupeň - úplná 9-10 životních potřeb 19 200 Kč 23 000 Kč/
27 000 Kč (IV.+)
Zdroj: MPSV

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc druhých. Jedná se o sociální dávku upravenou zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti a zohledňuje také věk osoby, které náleží.  Stupeň závislosti je rozdělen do čtyř stupňů podle schopnosti zvládat základní životní potřeby. Mezi ty patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Speciální stupeň (IV.+) je určen osobám s úplnou závislostí, o které je pečováno mimo pobytové sociální služby.

U pojištění dlouhodobé péče můžete využít daňové zvýhodnění. Pojistné za III. a IV. stupeň závislosti si klient může odečíst od základu daně až do výše 48 000 Kč ročně.

Kdo nabízí pojištění dlouhodobé péčeV současné době nabízí toto pojištění pouze dvě pojišťovny, a to NN Pojišťovna a Kooperativa. Každá z pojišťoven má odlišné podmínky. Obecně však platí, čím dříve je pojištění sjednáno, tím je výhodnější. NN Pojišťovna vás pojistí již od 18 let, Kooperativa až ve 40 letech. V budoucnu by se okruh pojišťoven, které toto pojištění nabízejí, měl rozšířit o Generali Českou pojišťovnu, Allianz nebo Simplea.  A poslední z uvedených pojišťovna Simplea představila unikátní pojištění s možností umístění v pobytovém zařízení pro lidi plně závislé na druhých.

Aktualizace k 25.6.2024

Nabídka pojišťovny Simpley a skupiny Ambeat GroupŽivotní pojišťovna Simplea patřící do finanční skupiny Partners startuje nový produkt – pojištění dlouhodobé péče. Na rozdíl od konkurence nabídne produkt možnost zprostředkování přednostního umístění ve zvoleném pobytovém zařízení skupiny Ambeat Group, která provozuje 13 domů s vysokou úrovní kvality poskytované péče. Společně pak plánují během 5 let nákup či výstavbu 20 dalších nových zařízení v celkové investici 5 miliard korun, aby výhledově bylo možné uspokojit zájem všech klientů Simplea. Z toho důvodu navíc zakládají nemovitostní fond Ambeat Care, který nabídne konzervativním investorům zajímavou příležitost investice do této výstavby.

S ohledem na stárnutí Čechů čelí mnoho rodin výzvě, jak zajistit neustálou péči pro své blízké, kteří se o sebe již nedokážou postarat. Primárně se jedná spíše o seniory, ale ani mladší ročníky nemusí být výjimkou. Očekává se, že do roku 2050 naroste počet seniorů v české populaci ze současného 2,1 milionu na 3,1 milionu. S tím poroste i potřeba zajistit pro ně adekvátní péči. „Uvědomujeme si, že poskytování takové péče v domácím prostředí může být pro rodiny náročné a v některých situacích, i navzdory ohromné snaze, jednoduše nemožné. Zajištění péče v kvalitních pobytových zařízeních pak naráží na nedostatečné kapacity či vysoké náklady. Proto jsme se rozhodli přijít s pojištěním dlouhodobé péče nejen v podobě výplaty pojistného plnění, ale hlavně v možnosti rychlého umístění klientů v pobytových zařízeních skupiny Ambeat Group. Budeme se také snažit zohlednit lokální příslušnost klientů, aby měli co nejblíže ke své rodině,“ popisuje novinku Martin Švec, generální ředitel pojišťovny Simplea.
Jedná se tedy o unikátní produkt, a to především proto, že v současnosti nabízejí na trhu pojištění dlouhodobé péče jen dvě pojišťovny, ale pouze v podobě výplaty pojistného plnění.

„Naše pojištění je navrženo tak, aby poskytlo jistotu a podporu v těchto náročných životních situacích a zajistilo kvalitní péči pro vás nebo vaše blízké. Je dostupné pro všechny ve věku 18 až 75 let. Pojistné plnění poskytujeme v případě 3. a 4. stupně závislosti na péči. Výhodou produktu je možnost daňové odečitatelnosti, která platí od letošního roku,“ vysvětluje Martin Švec s tím, že ke sjednání pojištění stačí pravdivě vyplněný zdravotní dotazník a není nutné dokládat detailní lékařské zprávy. Nabídka zatím platí pro klienty Simplea, ale plánuje se rozšíření. Sjednat jej lze pro sebe nebo pro člena rodiny. Pro vlastní rodiče by se o takovou nabídku zajímalo 56 % respondentů, ukázal průzkum.

Nedostatek lůžkové péče pro potřebné je v Česku dlouhodobým palčivým problémem. Na umístění se nezřídka čeká velmi dlouho, což přestavuje pro pečující rodiny značnou zátěž. A Češi si jsou tohoto handicapu vědomi. Jen 5 % dotázaných respondentů průzkumu Simplea je toho názoru, že člověk, který se stane závislým na péči druhých osob, pro sebe najde umístění v jednom z domovů pro seniory v kraji, kde žije, během několika dní. Kontrastuje to s představou 52 % dotázaných, kteří mají pocit, že se na takové místo čeká rok a déle.

„Co se týče plnění, jsme připraveni jej poskytnout bez zbytečného čekání. Posoudit nároky na místo umíme rychleji než úřady – zpravidla do několika týdnů. Lidem a jejich rodinám chceme pomoci co nejdříve, protože dobře víme, že každý den hraje v těchto obtížných situacích významnou roli,“ zmiňuje Martin Švec a dodává, že cenově se bude pojištění pohybovat zhruba kolem 1000 Kč měsíčně. Rozhodujícím faktorem pro finální výši pojistného bude pojistná doba, povolání a zdravotní stav klienta. Také bude záležet na věku, do kterého bude pojištění trvat. Přibližně tisíc korun měsíčně zaplatí ti klienti, jejichž pojištění bude trvat do 80 let, zhruba 1500 Kč klienti s pojištěním do 85 let
 
Dlouhé čekání Čechů na potřebnou péči potvrzuje také zkušenost odborníků ze skupiny Ambeat Group a proto s pojišťovnou Simplea aktuálně plánují do pěti let výstavbu či vhodný nákup 20 pobytových zařízení, která nabídnou klientům 2000 nových lůžek. Jedná se o investice v celkové výši 5 miliard Kč. Nyní společně vyhledávají vhodné pozemky pro výstavbu nových pobytových zařízení, jako jsou domovy pro seniory, alzheimer centra nebo třeba zařízení následné péče. Pozemky by měly mít v ideálním případě vydané stavební povolení na výstavbu bytového domu. V hledáčku jsou ovšem i budovy, které lze rekonstruovat. „Naším cílem je posílit ubytovací kapacity po celém Česku, aby si klienti mohli vybrat pobytové zařízení v místě svého bydliště. Snažíme se pokrýt lokality v dojezdové vzdálenosti 30 minut od krajských měst, aktuálně cílíme na Jihočeský, Středočeský, Olomoucký a Jihomoravský kraj,“ upřesňuje Radek Peřina.

Pobytové zařízení dlouhodobé péče Prčice
Autor: Simplea
= Pro zvětšení klikněte na obrázek =

Pobytové zařízení dloihodobé péče Nový Bor
Autor: Simplea
= Pro zvětšení klikněte na obrázek =

Pobytové zařízení dlouhodobé péče Malá Čermná
Autor: Simplea
= Pro zvětšení klikněte na obrázek =


Žebříček pojištění Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka neživotního pojištění Obrázek: Pokračuj
Sjednání životního pojištění Obrázek: PokračujŽebříčky a přehledy:Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.