Komerční pojišťovna
Životní pojištění Vital Premium

Životní pojištění Vital Premium

Životní pojištění Vital Premium je optimálním řešením pro klienty, kteří hledají nadstandardní garantované zhodnocení finančních prostředků v měně euro.

Varianta EUR
Spořící pojištění Vital Premium v EUR umožňuje maximální zhodnocení finančních prostředků. Výše minimálního jednorázového pojistného je 100 000 €.

Zaplacené pojistné je zhodnocováno sazbou minimálního garantovaného zhodnocení, která je vyhlašovaná každý rok pro nadcházející roční období.

Vital Premium v EUR flexibilně umožňuje kdykoliv realizovat mimořádné výběry.

V rámci pojistné smlouvy může být jmenovitě určena cílová osoba pojistného plnění. Pojistné plnění tak nevstupuje do dědického řízení a je osvobozeno od dědické daně. Díky tomu je pojistné plnění vypláceno nejpozději do 4 týdnů od dodání všech potřebných dokladů.

Pro rok 2018 garantuje Komerční pojišťovna, a. s., na všech smlouvách minimální garantované zhodnocení ve výši 1,0 % p. a.

Varianta USD
Spořící pojištění Vital Premium v USD umožňuje maximální zhodnocení finančních prostředků. Výše minimálního jednorázového pojistného je 100 000 USD.

Zaplacené pojistné je zhodnocováno sazbou minimálního garantovaného zhodnocení, která je vyhlašovaná každý rok pro nadcházející roční období.

Vital Premium v USD flexibilně umožňuje kdykoliv realizovat mimořádné výběry.

V rámci pojistné smlouvy může být jmenovitě určena cílová osoba pojistného plnění. Pojistné plnění tak nevstupuje do dědického řízení a je osvobozeno od dědické daně. Díky tomu je pojistné plnění vypláceno nejpozději do 4 týdnů od dodání všech potřebných dokladů.

Pro rok 2018 garantuje Komerční pojišťovna, a. s., na všech smlouvách minimální garantované zhodnocení ve výši 1,2 % p. a.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:
- vysoké garantované zhodnocení vložených prostředků
- zajištění rodiny díky navýšení pojistného plnění v případě smrti pojištěného
- možnost výběru peněz bez sankčních poplatků


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.