MetLife pojišťovna
Vision

Vision

Počet stran pojistných podmínek: 129

Flexibilní investiční životní pojištění pro celou rodinu, které se přizpůsobí vašim aktuálním nárokům a potřebám.

Program MetLife Fair
MetLife odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěné dospělé.

Slevy se týkají:
Zaměstnání - sleva za méně riziková zaměstnání
Nekuřák - sleva pro nekuřáky
Prevence - preventivní prohlídky u praktického lékaře
Prevence Plus - preventivní prohlídky u gynekologa/urologa

Něco speciálního
- Pokud k vaší smlouvě pojistíte i vašeho blízkého můžete získat slevu 15 nebo 30 % za krytí smrti s klesající pojistnou částkou a za balíček Úvěrová asistence.
- Zvýhodnění za bezeškodní průběh - ke každé pojistné ochraně pojišťovna vrací po 10 letech bez pojistné události 10 % rizikového pojistného.
- U pojištěných dětí rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu apod.) BEZ PLACENÍ POJISTNÉHO.

Mimořádné vklady
V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy Vision formou mimořádného pojistného.
Mimořádné pojistné je možné vložit do vybrané investiční strategie a prostředky dále zhodnocovat.
Mimořádné pojistné je možné kdykoliv vybrat.

Klient může v rámci produktu Vision volit ze široké nabídky investičních strategií pro běžné i mimořádné pojistné.

Výhody pojištění
- pojištění smrti s minimálními výlukami a se širokou nabídkou plnění
- rozšířená pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění
- pojistnou částku a pojistnou dobu lze pro každou pojistnou ochranu volit individuálně
- možnost kombinovat klesající pojistnou částku s pevnou pojistnou částkou u většiny připojištění, případně pozůstalostní či invalidní penze
- možnost vkládat mimořádné pojistné a kdykoliv z něj i provádět částečné výběry bez stornopoplatku
- možnost příspěvků zaměstnavatele
- možnost uplatnění daňových výhod na pojistném placené pojistníkem i zaměstnavatelem

Výplata z pojištění
Hlavní pojištěný:
- pro případ dožití - bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění,
- pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pevná složka pojistné částky pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší + klesající složka pojistné částky pro případ smrti + pozůstalostní penze. (nelze pro hlavní pojištěné dítě).

Vedlejší pojištěný:
- pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti.

Volitelná připojištění
• Smrt úrazem
• Náhlá smrt
• Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí
• Následky úrazu
• Invalidita 1 + 2 + 3
• Invalidita 2 + 3
• Invalidita 3
• Invalidita 4
• Závažná onemocnění Standard
• Závažná onemocnění Standard Plus
• Závažná onemocnění Premium
• Karcinom in situ
• Závažné komplikace cukrovky
• Chirurgický zákrok
• Hospitalizace
• Pracovní neschopnost
• Doba nezbytné léčby úrazu s progresí
• Zproštění od placení pojistného
• Úvěrová asistence
• Opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumání zdravotního stavu

Volitelná připojištění dítěte
• Smrt úrazem
• Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí
• Následky úrazu
• Závažná dětská onemocnění Premium
• Chirurgický zákrok
• Invalidita dítěte
• Snížená soběstačnost dítěte 3+4
• Hospitalizace
• Doba nezbytné léčby úrazu s progresí

Parametry pojištění
Počet pojištěných
- 1 hlavní pojištěný (dospělý nebo dítě), 0–6 dalších osob (dospělí/děti)
Vstupní věk:
- Hlavní pojištěný dospělý: 15-70 let
- Hlavní pojištěné dítě: 0-14 let
- Vedlejší pojištěný: 15-70 let
- Pojištěné dítě: 0-14 let
Pojistná doba:
- hlavní pojistná doba: min. 10 let a max. do 80 let věku hlavního pojištěného
- vedlejší pojištěný: min. 10 let a max. do věku 80 let
- připojištěné děti: min 5 let a max. do věku 25 let
Frekvence placení pojistného
- měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.