MetLife pojišťovna
FairLife

FairLife

Počet stran pojistných podmínek: 153

Flexibilní pojištění, které se přizpůsobí Vašim aktuálním nárokům a potřebám. FairLife je určen pro všechny, kteří kladou důraz na poskytovanou pojistnou ochranu.

Program MetLife Fair
MetLife odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěného dospělého.

Slevy se týkají:
- Zaměstnání
- Nekuřák
- Prevence
- Prevence Plus

Něco speciálního
- Sleva za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 %
- Balíček Úvěrové asistence – zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění) s klesající pojistnou částkou na individuálně stanovenou dobu
- Pojištění spojených životů – sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence
- Trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (850 %) a pamětí
- Opce – možnost v budoucnu zvýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu
- Možnost asistenčních služeb zdarma pro každé pojištěné dítě
- Pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu)

Výhody pojištění
- Pojištění smrti s minimálními výlukami
- Vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění
- Kombinuje pevné a klesající pojistné částky, denní dávky a penze tak, aby si každý nastavil pojistnou ochranu přesně podle svých představ
- Každé jednotlivé pojištění si nastavíte na požadovanou pojistnou dobu
- Možnost příspěvků zaměstnavatele
- Krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného
- Možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem
- Možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy

Výplata z pojištění
Hlavní pojištěný:
- pro případ dožití - bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění
- pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena pevná složka pojistné částky pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší, a dále klesající složky pojistné částky pro případ smrti (pokud byly sjednány)

Vedlejší pojištěný:
- pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti

Pojištěné děti:
- pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena pojistná částka pro případ smrti ve výši 25 000 Kč

Mimořádné vklady
- V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy FairLife formou mimořádného pojistného
- Mimořádné pojistné je možné vložit do vybrané investiční strategie a prostředky dále zhodnocovat
- Mimořádné pojistné je možné kdykoliv vybrat

Volitelná připojištění
• Smrt úrazem
• Náhlá smrt
• Sirotčí plnění
• Smrt při dopravní nehodě
• Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí
• Následky úrazu
• Invalidita 1+2+3
• Invalidita 2+3
• Invalidita 3
• Invalidita 4
• Závažná onemocnění Standard
• Závažná onemocnění Standard Plus
• Závažná onemocnění Premium
• Karcinom in situ
• Závažné komplikace cukrovky
• Zlomeniny a popáleniny
• Chirurgický zákrok
• Chirurgický zákrok po úrazu
• Hospitalizace
• Hospitalizace po úrazu
• Rekonvalescence
• Rekonvalescence po úrazu
• Pracovní neschopnost
• Pracovní neschopnost po úrazu
• Doba nezbytné léčby úrazu
• Zproštění od placení pojistného
• Úvěrová asistence
• Opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumání zdravotního stavu

Volitelná připojištění dítěte
• Smrt úrazem
• Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí
• Následky úrazu
• Chirurgický zákrok
• Chirurgický zákrok po úrazu
• Hospitalizace
• Hospitalizace po úrazu
• Rekonvalescence
• Rekonvalescence po úrazu
• Zlomeniny a popáleniny
• Doba nezbytné léčby úrazu
• Závažná dětská onemocnění
• Závažná dětská onemocnění Premium
• Invalidita dítěte
• Snížená soběstačnost dítěte

Parametry pojištění
Počet pojištěných
- 1 hlavní pojištěný (dospělý)
- 1–6 vedlejších pojištěných (dospělý nebo dítě)
Vstupní věk
- Hlavní pojištěný (dospělý): 16–70 let
- Vedlejší pojištěný (dospělý): 16–70 let
- Pojištěné děti: 0–15 let
Pojistná doba
- Hlavní pojistná doba: min. 10 let, max. do 80 let věku hlavního pojištěného
- Pojištěné děti: min. 5 let, max. do věku 25 let pojištěného dítěte
- Každé sjednávané pojištění může mít individuálně stanovenou pojistnou dobu
Frekvence placení pojistného
- měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.