MetLife pojišťovna
InvestLife

InvestLife

Počet stran pojistných podmínek: 13

InvestLife je investiční životní pojištění zaměřené převážně na vytváření tzv. kapitálové hodnoty pojištění. S InvestLife je možné vytvořit si finanční rezervu, kterou můžete použít například v době zaslouženého důchodového odpočinku.

Výhody pojištění
- Pojištění neobsahuje žádné připojištění, můžete se tak plně zaměřit na vytváření kapitálové hodnoty pojištění.

Výplata z pojištění
- pro případ dožití - bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění,
- pro případ smrti - bude obmyšleným osobám vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší.

Mimořádné vklady
V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy InvestLife formou mimořádného pojistného.

Parametry pojištění
Počet pojištěných
- 1 pojištěný dospělý
Vstupní věk
- 16-70 let
Pojistná doba
- min. 10 let, max. do věku 80 let s možností automatického prodloužení
Frekvence placení pojistného
- měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.