MetLife pojišťovna
BalanceLife

BalanceLife

Počet stran pojistných podmínek: 96

Chcete zabezpečit všechny členy rodiny tak, abyste si mohli v klidu užívat života a zároveň si vytvořili finanční rezervy do budoucna? Pojištění BalanceLife vám s tím pomůže. Nabízí totiž kombinaci životního pojištění a úrazového připojištění pro vás a dalších až pět osob s tím, že jedna pojistná smlouva platí pro všechny členy rodiny.

BalanceLife je jednorázové investiční životní pojištění, které poskytuje širokou paletu pojistné ochrany pro jednotlivé členy rodiny a poskytuje rozšířenou nabídku investičních strategií. Pojištění BalanceLife se umí plně přizpůsobit vašim potřebám.

Výplata z pojištění
Pro případ smrti:
Hlavní pojištěný dospělý se vstupním věkem 16–65 let: lze volit ze dvou variant pojistné ochrany - buď bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální hodnota účtu pojištění (podle toho, která hodnota bude vyšší). Nebo bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti v součtu s aktuální hodnotou účtu pojištění.

Hlavní pojištěný dospělý se vstupním věkem 66–75 let a hlavní pojištěné dítě: bude vyplacena pojistná částka pro případ smrti v součtu s aktuální hodnotou účtu pojištění.

Pro případ dožití - bude vyplacena aktuální hodnota účtu pojištění.

Výhody pojištění
- Hlavní pojištěný může být dospělá osoba nebo dítě.
- Široká paleta pojistné ochrany.
- Možnost mimořádných výběrů z pojištění.
* Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Volitelná připojištění
• Smrt úrazem
• Následky úrazu
• Trvalé následky úrazu
• Trvalé následky úrazu s progresí
• Invalidita 1+2+3
• Invalidita 2+3
• Invalidita 3
• Závažná onemocnění Standard
• Závažná onemocnění Standard Plus
• Karcinom in situ
• Doba nezbytné léčby úrazu
• Chirurgický zákrok
• Chirurgický zákrok po úrazu
• Zlomeniny a popáleniny
• Hospitalizace
• Hospitalizace po úrazu
• Rekonvalescence
• Rekonvalescence po úrazu
• Pracovní neschopnost
• Pracovní neschopnost po úrazu

Volitelná připojištění dítěte
• Následky úrazu
• Trvalé následky úrazu
• Trvalé následky úrazu s progresí
• Doba nezbytné léčby úrazu s progresí
• Chirurgický zákrok
• Chirurgický zákrok po úrazu
• Hospitalizace
• Rekonvalescence
• Zlomeniny a popáleniny

Klient může v rámci produktu BalanceLife volit ze široké nabídky investičních strategií pro běžné i mimořádné pojistné.

Parametry pojištění
Počet pojištěných
1 hlavní pojištěný (dospělý nebo dítě), 0-5 pojištěných osob (vedlejší pojištěný dospělý nebo pojištěné děti)
Vstupní věk
Dospělí: 16-75 let
Děti: 0-15 let
Pojistná doba
Dospělí: min. 5 let, max. do 85 let věku pojištěného
Děti: min. 5 let, max. do 25 let pojištěného dítěte
Frekvence placení pojistného
Jednorázově


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.