AXA životní pojišťovna
Investiční životní pojištění TOP Comfort

TOP Comfort

Jednorázové investiční životní pojištění TOP Comfort je kombinací pojištění a investování. Délku trvání pojištění si určujete sami, vždy však minimálně na 5 let a maximálně do věku 75 let pojištěného. Maximální výše jednorázového pojistného je neomezená.

Navíc si k pojištění pro případ smrti můžete sjednat také další připojištění pro případ úrazu (smrt následkem úrazu a trvalé tělesné poškození následkem úrazu s lineárním či progresivním plněním), které bude hrazeno srážkami z běžného podílového účtu, který je vytvořen z vámi hrazeného pojistného.

Počet stran pojistných podmínek: 20

Výhody pojištění TOP Comfort
- Kombinujete pojištění pro případ smrti a úrazové připojištění za jednorázové pojistné s možností investování bez omezení maximálního výnosu, a to ve středně až dlouhodobém investičním horizontu

- Sami si určíte, jak dlouho chcete být pojištěni, přičemž výši pojistné částky hlavního pojištění i úrazových připojištění je možné zvolit individuálně

- Pojistné za úrazové připojištění bude automaticky hrazeno formou srážek z běžného podílového účtu, který je vytvořen vámi uhrazeným pojistným

- Investiční strategie jsou šité na míru aby odpovídaly vašim potřebám. Podle toho, jaké si určíte cíle, máte možnost vybrat si ze 4 předdefinovaných programů Moje Rezerva, Moje Krátkodobé plány, Moje Dlouhodobé plány nebo Moje Budoucnost

- Můžete využít možnost investovat mimořádné pojistné, se kterým můžete navýšit vaši investici. Současně můžete také využít čerpání prostředků z vaší smlouvy formou částečných odkupů v průběhu trvání pojištění, vždy však v souladu s pojistnými podmínkami

- Investujete lépe také díky 2 nástrojům na ochranu a stabilizaci vašich investovaných prostředků Realokace a Zamykání výnosů

Realokace vám umožňuje automatický postupný převod nakoupených podílových jednotek z rizikovějšího fondu do fondu s nižším investičním rizikem (v tomto případě do Peněžního fondu), díky čemuž chráníte vaše investice před významnější ztrátou. Realokaci je možné dohodnout při sjednání pojištění, anebo formou změny v pojistné smlouvě, s účinností nejdříve po uplynutí 5 let od začátku pojištění, přičemž konec účinnosti si určujete sami.

Zamykání výnosů je nástroj, díky kterému se všechny vaše dosažené výnosy, které dosáhly stanovené úrovně, automaticky převádějí do fondu s nejnižším investičním rizikem. Zamykání výnosů je možné dohodnout při sjednání pojištění, či formou změny v pojistné smlouvě, s účinností nejdříve po uplynutí 4 let od začátku pojištění, přičemž konec účinnosti si určíte sami.

Investiční programy
V rámci TOP Comfort si můžete vybrat podle svých potřeb až ze 4 různých předdefinovaných investičních programů, ze kterých má každý specifické složení portfolia.

1. Moje Rezerva
2. Moje Krátkodobé plány
3. Moje Dlouhodobé plány
4. Moje Budoucnost


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.