Kooperativa pojišťovna
FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění

FLEXI nabízí širokou paletu pojištění, která můžete libovolně kombinovat a měnit.

Počet stran pojistných podmínek: 22

Pojištění života
Zajištění pro vaše blízké, kteří jsou na vás finančně závislí a potřebují finanční polštář.

Invalidita a vážná onemocnění
Jednorázová náhrada pro pokrytí nákladů spojených s léčením a se změnou životní situace v případě invalidity nebo vážného onemocnění. Slouží také jako náhrada výpadku či snížení dlouhodobého příjmu.

Úrazové pojištění
Zajištění prostředků pro úhradu léčby úrazů a zmírnění trvalých následků nebo změnu životní situace.

Pracovní neschopnost
Dorovnání příjmu při dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Pobyt v nemocnici
Příspěvek na úhradu nákladů za pobyt v nemocnici.

Pojištění dětí
Zajištění prostředků pro léčbu vašeho dítěte a pro vás, abyste se o dítě mohl/a při léčení starat.

Investiční fondy a strategie
Z části pojistného určeného na investování si můžete vytvořit své vlastní investiční portfolio. Můžete investovat do garantovaného fondu nebo do investičních fondů. Využít můžete také předpřipravených investičních strategií či některého z řízených programů investování.

Garantovaný fond
Pro běžné pojistné
Garantujeme zachování nominální hodnoty pojistného alokovaného do tohoto fondu, ročně jsou připisovány podíly na výnosech.
Pro mimořádné a jednorázové pojistné
Vyhlašované zhodnocení zaručuje minimálně zachování nominální hodnoty finančních prostředků. Aktuální zhodnocení je pravidelně vyhlašováno Pojišťovnou České spořitelny. Od 1. 10. 2016 je vyhlášeno zhodnocení ve výši 0,8 % p. a.

Investiční fondy
PČS Fond akciový
Top Stocks
Sporobond
ČS Nemovitostní fond
PČS Fond firemních výnosů

Investiční strategie

Konzervativní strategie
Prostřednictvím této strategie je investor schopen realizovat investici diverzifikovanou do více podkladových fondů, které tvoří komplexní řešení konzervativní investice. Tato strategie vychází z rovnoměrného rozložení investic do dluhopisových, akciových a nemovitostních fondů. Podíl akciových fondů nepřesahuje ve strategii 30 % celkového portfolia a je vyvážen stejným podílem investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Jedná se především o investice do dluhopisových fondů s investičním horizontem minimálně pět let.

Vyvážená strategie
Vyvážená strategie představuje komplexní řešení vyvážené investice na akciovém a dluhopisovém trhu se střední mírou rizika. Tato strategie kombinuje investice do dluhopisových, smíšených, akciových a nemovitostních fondů kolektivního investování s investicemi s garantovanou technickou úrokovou mírou. V rozložení investic je výnosová akciová složka vyvažována a diverzifikována složkou dluhopisovou a nemovitostní a složkou investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Investiční horizont této strategie je minimálně sedm let.

Dynamická strategie
Dynamická strategie představuje komplexní řešení dynamické investice s významnou expozicí na vyspělých akciových trzích a investicí do nemovitostí. Cílem strategie je dosahovat dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především investicemi do cenných papírů akciových fondů kolektivního investování s doplňkovou složkou investic do dluhopisových a nemovitostních fondů kolektivního investování a investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Strategie je určena především investorům s dlouhodobým investičním horizontem minimálně deset let.


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.