Generali Česká pojišťovna
Moje jednorázové pojištění

Moje jednorázové pojištění

Počet stran pojistných podmínek: 32

Co získáte
- Vhodné spojení investice a životního pojištění
- Možnost zhodnotit volné finanční prostředky již od 30 000 Kč
- Benefit k pojištění – hospitalizace následkem úrazu
- Úlevu na dani z příjmů až 1 800 Kč/rok při splnění zákonných podmínek

Informace o pojištění
- Vstupní věk: 15 - 75 let
- Pojistná doba: 5 - 10 let
- Určením libovolné obmyšlené osoby pro případ smrti odpadá dědické řízení při výplatě plnění za pojistnou událost na rozdíl od běžných peněžních vkladů.

-Rozsah pojištění:
pojištění pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu
pojištění pro případ smrti následkem úrazu

-Poplatky:
jednorázový poplatek za umístění pojistného: 2 %
za správu pojištění: 0 %

Podkladové aktivum – výběr z fondů
- Prémiový konzervativní fond
- Fond korporátních dluhopisů
- Prémiový vyvážený fond

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.