Přehledy

Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc listopad


30.11.2022  |  Tomáš Smetana | foto: Shutterstock

Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy od finančních společností a bank. Kterým dluhopisům bude končit upisovací období a jaké jsou nové dluhopisy na Finparádě? Přinášíme přehled dluhopisů za měsíc listopad.

Na Finparádě si můžete srovnat dluhopisy z nabídky bank a finančních společností. Konkrétně se jedná o společnosti - Erste Asset Management, ČSOB Asset Management, banka Creditas, PREMIOT Group, Fio investiční společnost, J&T Banka a NEY spořitelní družstvo. Ve srovnání můžete najít celkem 144 dluhopisů z nichž 105 je po upisovacím období a 39 má stále aktuální upisovací období.

Srovnání dluhopisů z nabídky bank najdete zde

Dluhopisy v aktuálním upisovacím obdobíDluhopisy v aktuálním upisovacím období s pevnou úrokovou sazbou nabízejí průměrnou sazbu 7,17 %. Nejlepší sazbu nabízejí cenné papíry od společností PREMIOT Group, J&T banky a banky Creditas (viz. tabulka).

Subjekt Název dluhopisu - emise Výnos v % v p.a.
PREMIOT Group PREMIOT realitní CZ 9,1/24 V. 9,10 %
J&T Banka a.s.  J&TEF CZ V 8,50/27 8,50 %
Banka Creditas UCINV07 15 8,5/25
8,50 %
Banka Creditas REDSTONEINV IV. 04 8,3/27 8,30 %
Banka Creditas REDSTONEINV IV. 03 8,1/25 | UCINV07 14 8,1/24 8,10 %

U aktuálních dluhopisů se nachází několik cenných papírů, kterým brzy vyprší upisovací období. Po skončení tohoto období už nebude možné provádět další nákupy. V tabulce níže naleznete obligace, u kterých brzy nebude možné se nadále upisovat.

Subjekt Název dluhopisu - emise Upisovací období
Banka Creditas UCINV07 14 8,1/24 31.10.2022 - 16.12.2022
Banka Creditas UCINV07 15 8,5/25 31.10.2022 - 16.12.2022
Banka Creditas UCINV07 16 7,5/23 31.10.2022 - 16.12.2022
ČSOB Asset Management ČSOB SVĚTOVÉ KLIMA 2027 1.11.2022 – 23.12.2022

Nově zařazené dluhopisy na FinparáděV listopadu na Finparádu přidali nové dluhopisy z nabídky Erste Asset Management, ČSOB Asset Management, Banky Creditas a J&T Banky. Nejzajímavější úrokovou sazbu nabízí obligace UCINV07 15 8,5/25" od Banky Creditas (8,50 %). Emitentem je UNICAPITAL Invest VII a.s., který zdroje získané prodejem dluhopisů využívá na financování dalších akvizic především v odvětví energetiky a nemovitostí. Sazby u dalších dluhopisů se pohybují od 7,50 % až do 8,10 %. Obligace od společnosti Erste a ČSOB Asset Management nabízí variabilní úrokovou sazbu.

Subjekt Název dluhopisu - emise Výnos v % v p.a.
Erste Asset Management Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 22 Variabilní
J&T Banka a.s.  MONETA MB 8,00/26 8,00 %
ČSOB Asset Management ČSOB SVĚTOVÉ KLIMA 2027 Variabilní
Banka Creditas UCINV07 14 8,1/24
8,10 %
Banka Creditas UCINV07 15 8,5/25
8,50 %
Banka Creditas UCINV07 16 7,5/23
7,50 %

Dluhopisy s variabilním úrokemU dluhopisů se setkáváme nejen s pevně stanovenou nominální hodnotou, ale i s pevně danou úrokovou sazbou (kuponovým výnosem). Pevný úrok však není pravidlem a mnohdy mají některé dluhopisy úrok variabilní. Variabilní cenný papír má výnos ovlivněn pohyblivou úrokovou sazbou, popřípadě vývojem devizových kurzů v závislosti na pohyb úrokových sazeb či kurz na finančním trhu.

Detailnější pohled na variabilní dluhopisy ukazuje, že cenné papíry od ČSOB mají aktuální výnos v záporných hodnotách. Banka Creditas nabízí dvě obligace, které mají pevný úrok 1,50 % a 2,00 %, ale dále výnos závisí na PRIBORu 6M (úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit – za 6 měsíců). Dluhopisy RESPONSIBLE od společnosti Erste Asset Management garantují 100 % jmenovité hodnoty konkrétního cenného papíru k datu splatnosti a maximální výše výnosu je stanovena na 40 % za dobu jeho trvání. Z této emise se odlišují RESPONSIBLE 15 a 16, které lákají investory na garantovaný pevný výnos 8 % + 100 % jmenovité hodnoty k datu splatnosti a maximální výše výnosu je stanovena na 48 % za dobu jeho trvání.Reklama:Související články:
Zpět

   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2021 Scott & Rose, spol. s r.o.