Žebříčky Přehledy

Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc srpen


5.9.2023  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda.cz

Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank. Přinášíme vám žebříček podílových fondů za měsíc srpen.


Na Finparádě si můžete srovnat fondy z nabídky bank a pojišťoven. Konkrétně se jedná o společnosti - Erste Asset Management, ČSOB Asset Management, Allianz Global Investors a Generali Investments. Ve srovnání můžete najít celkem 185 podílových fondů.

V srpnu jsme zaznamenali lepší průměrnou výkonnost u nejlépe vyhodnocených fondů v kategorii krátkodobých investic a dluhopisových fondů. Naopak zhoršení oproti předchozímu měsíci jsme zaregistrovali u smíšených a akciových fondů.

Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhuKrátkodobé investice jsou posuzovány dle jednoleté výkonnosti a nejlépe se jako předchozí měsíc umístil fond ČSOB CZK Medium s výkonností 5,15 %. Druhé a třetí místo zůstalo beze změny a tyto příčky obsadily fondy KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý s výkonností 4,86 % a KBC Multi Interest Cash USD s roční výkonností 4,23 %. Vítězný fond v této kategorii investuje převážně do termínovaných vkladů a dluhopisů finančních institucí a podniků. Vzhledem k tomu, že podstatnou část portfolia tvoří dluhopisy s variabilním kupónem, dokáže fond pružněji reagovat na změnu úrokových sazeb.

Dluhopisové fondyPrvní místo v dluhopisových fondech opět patřilo fondu ČSOB Premiéra, který i tento měsíc navýšil svojí výkonnost (2,86 %). Hned za ním se jako v červenci umístil fond Generali Prémiový konzervativní fond (2,49 %) a třetí příčku si obhájil i fond Sporoinvest s tříletou výkonností 2,04 %. Nejlépe umístěný fond - ČSOB Premiéra, sleduje vývoj krátkodobých úrokových sazeb a vyniká relativně nízkou kolísavostí výnosů. Investuje do velice kvalitních a bezpečných instrumentů, převážně nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.


Smíšené / balancované fondyV této skupině podílových fondů, kde se posuzuje dle tříleté výkonnosti, se nejlépe umístil fond Generali Prémiový dynamický fond s výkonností 7,83 %. Za ním se umístil fond ČSOB Portfolio Pro listopad 90 (7,38 %) a na třetí příčku se nově dostal fond Akciový mix FF od společnosti Erste (5,38 %). Generali Prémiový dynamický fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. Akcie jsou široce diverzifikovány jak regionálně tak i sektorově zejména díky instrumentům typu ETF, které pokrývají klíčové světové akciové indexy.

Akciové fondyV kategorii akciových fondů měl nejlepší pětiletou výkonnost fond KBC Equity Fund We Digitize Responsible Inv. USD (13,30 %), který se posunul na první příčku. Druhé místo tentokrát patřilo fondu KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing (15,56 %) a třetí místo náleželo nově fondu Generali Fond ropy a energetiky (6,53 %). Nejlépe umístěný akciový fond KBC Equity Fund We Digitize Responsible Inv. USD investuje především do akcií společností v odvětví technologií. Jedná se o společnosti produkující „high-tech“ výrobky a služby, u kterých se v krátkodobém nebo střednědobém horizontu očekává nadprůměrný růst zisku. Fond je denominován v USD.

Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. ČSOB Asset Management ČSOB CZK Medium *****
5,15 %
2. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý **** 4,86 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 4,23 %

Dluhopisové fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Premiéra ***** 2,86 %
2. Generali Investments Generali Prémiový konzervativní fond **** 2,49 %
3. Erste Asset Management Sporoinvest *** 2,04 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Generali Investments Generali Prémiový dynamický fond
***** 7,83 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Portfolio Pro listopad 90 **** 7,38 %
3. Erste Asset Management Akciový mix FF
*** 5,38 %

Akciové fondy

1. ČSOB Asset Management
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Inv. USD

***** 13,30 %
2. ČSOB Asset Management KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing **** 15,56 %
3. Generali Investments Generali Fond ropy a energetiky
*** 6,53 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.

Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.