Žebříčky Přehledy

Daňové přiznání za rok 2023


23.2.2024  |  Valerie Koubová, zpráva BDO | foto: AdobeStock

Jak zdanit příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitosti či auta? Kdy se lze dani vyhnout? Více v našem článku.


Termín pro odevzdání daňového přiznání v papírové podobě je 2. dubna, tedy den po Velikonočním pondělí. OSVČ je budou muset letos povinně odevzdat online pomocí datové schránky. V případě elektronického podání pak je termín 2. května a prostřednictvím certifikovaného daňového poradce do 1. července.


Příjmy z pronájmu nemovitostíDo přiznání daně z příjmu je nutné zahrnout přivýdělky z pronajímání bytu či domu, garáže nebo i jen jedné místnosti. Zaměstnanci přivydělávající si na pronájmu méně než 20 tisíc korun ročně nemusí za splnění určitých podmínek přiznání k dani z příjmu řešit. Osoby bez jiných zdanitelných příjmů mají tento limit dokonce ve výši 50 000 Kč ročně, jedná se většinou o důchodce, nepracující studenty, osoby na rodičovské dovolené.

Základem daně je zisk z pronájmu. Zjednodušeně nájemné snížené o výdaje spojené s pronájmem - tedy odpisy nemovité věci, daň z nemovitosti, náklady na drobný nábytek, úroky z financování nemovité věci či výdaje na opravy nebo pojištění nemovité věci aj. Pokud se nechcete zatěžovat s evidencí výdajů, lze využít také výdajový paušál ve výši 30 % příjmů, a to do maximální částky 600 tisíc korun.

Při odečtení výdajů od příjmů zůstane základ daně, ze kterého poplatník zaplatí 15 % daň. Při zisku z pronájmu přesahujícím více než 48násobek průměrné mzdy, tzn. 1 935 552 Kč za zdaňovací období roku 2023, se částka nad tento limit již daní 23 %.  Toto se týká dlouhodobých nájmů.

Příjmy z krátkodobých nájmů např. přes zprostředkovatelské platformy jsou považovány za příjem z poskytování ubytovacích služeb, a tedy provozování samostatné výdělečné činnosti, ke kterému je nutné mít příslušné živnostenské oprávnění, odvádět pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení a řešit DPH.


Prodej nemovitosti Sazba daně z prodeje nemovitosti je mezi 15 % a 23 % a počítá se ze zisku, tedy rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou a výdaji spojenými s prodejem nemovitosti. Tuto daň nemusí platit fyzická osoba vlastnící nemovitost déle než 5 let, u nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021 je tato lhůta 10 let. Osvobozen je od daně také poplatník bydlící v nemovitosti sám minimálně 2 roky bezprostředně před jejím prodejem. U manželů postačuje, pokud v nemovitosti bydlel alespoň jeden z nich. Tuto nemovitost nemusíte mít ani jako trvalé bydliště v občanském průkazu. Další možností osvobození od platby daně je využití peněz z předmětného prodeje na tzv. uspokojení další vlastní bytové potřeby. Tento záměr je nutné oznámit finančnímu úřadu. 

Fyzické osoby, které mají nemovitost zařazenu v obchodním majetku, platí daň z prodeje vždy.

Prodej movitých věcíNa movité věci prodávané fyzickými osobami se ve většině případů daň z příjmu nevztahuje. Výjimkou jsou motorová a silniční vozidla, letadla nebo lodě, u kterých pro osvobození příjmu musí uplynout mezi jejich koupí a prodejem jeden rok. Movité věci zařazené v obchodním rejstříku jsou osvobozeny až po 5 letech po jejich vyřazení z obchodního majetku.


Žebříček spoření Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka spočtěte si Obrázek: Pokračuj
Sjednání spořicích účtů Obrázek: PokračujSouvisející články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.