Žebříčky Přehledy

Odcizená karta a platby bez PINu, získáte zpět peníze?


29.5.2024  |  Valerie Koubová | foto: Mastercard

Odcizili vám peněženku a zneužili platební kartu? Většina bank vám platby kartou bez použití PINu vrátí. Poradíme vám, co je nutné udělat a jak jednotlivé banky tuto situaci řeší.


Při zjištění ztráty platební karty je nejdůležitější její včasná blokace. Ta může být buď dočasná nebo trvalá. Většina bank již umožňuje zablokovat kartu v mobilním či internetovém bankovnictví bez nutnosti telefonického kontaktu. Pokud jde o trestný čin, měli byste jej také nahlásit na Policii ČR.

Problém nastává, pokud zjistíte, že s kartou někdo neoprávněně vybral hotovost či uhradil zboží nebo službu. U částek nižších než 500 Kč není nutné většinou zadávat PIN, vybrat lze tedy až do vámi nastaveného limitu platební karty a ten může být vysoký. Co mnoho z nás neví, že i tyto neoprávněné platby lze u banky reklamovat.

Zákon o platebním stykuPodle zákona § 182 zákona o platební styku č. 370/2017 Sb. plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí do částky odpovídající 50 €, byla-li tato ztráta způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku.


Jak se k tomu staví jednotlivé banky?Dle námi zjištěných informaci většina bank zaujímá proklientský přístup a platby, které jsou provedeny bez použití PINu, klientovi po uznání reklamace vrací. Záleží však vždy na posouzení banky a konkrétním případu. Jednoduché zablokování karty pomocí mobilní aplikace pak nabízejí všechny banky. Plnohodnotnou reklamaci prostřednictvím mobilní aplikace nabízí pouze Česká spořitelna a Komerční banka v původní aplikaci, implementace do aplikace KB+ je v přípravě. Pomocí zprávy či reklamačního formuláře můžete své peníze žádat zpět u Banky CREDITAS a Max banky. U zbylých bank vám nezbyde nic jiného než čekat na operátora na lince.

Banka Uplatnění spoluúčasti Blokace karty Reklamace platby v bankovnictví
Dočasná Trvalá
Air Bank 0 €
Banka CREDITAS 0 €
reklamační formulář
Česká spořitelna individuálně
ČSOB 0 €
Komerční banka 0 €
(v KB+ v přípravě)
Max banka individuálně
(reklamace přes sekci Zprávy)
mBank 50 €
MONETA Money Bank individuálně kartu lze zrušit
Partners Banka 0 €
Raiffeisenbank 0 €
UniCredit Bank 0 €
Zdroj: jednotlivé banky, analýza Scott & Rose

Air Bank spoluúčast po svých klientech neuplatňuje. Využívá ji jen ve výjimečných případech, kdy klient pochybí (např. nenahlásí odcizenou kartu, i když o tom věděl). Z praxe musím zmínit, že po reklamaci takovéto platby byla klientovi ihned neoprávněná platba vrácena. U Air Bank si můžete nastavit PIN i u transakcí nižších než 500 Kč. Banka monitoruje transakce nižší než 500 Kč a v případě podezření na zneužití platební karty ji může zablokovat do doby, než si transakce prověří s klientem. Proti zneužití platební karty se lze také pojistit u Air Bank, a to již od 50 Kč.

Tisková mluvčí Banky CREDITAS, Lucie Brunclíková nám sdělila „Jednotlivé situace posuzujeme individuálně dle okolností. Nicméně obecně u nás platí, že pokud se klient choval v souladu s bezpečnostními pravidly (např. nesdělil nikomu PIN), jsou mu prostředky vráceny bankou v plné výši, tzn. bez spoluúčasti.“ K běžným kartám jsou poskytovány dvě volitelné varianty pojištění za příplatek, u karty MasterCard Gold je pojištění Classic automaticky. U bezkontaktních plateb do 500 Kč, kdy není vyžadován PIN, banka využívá interní bezpečnostní opratření, která blíže nesděluje.

Česká spořitelna
přistupuje k uplatňování spoluúčasti individuálně a není výjimečné, že v těchto případech klientům platby kompenzuje. Klienti mají možnost jakékoliv platby kartou reklamovat přímo ve svém bankovnictví George, kam uvedou důvod reklamace (platba neprovedena majitelem účtu, vícenásobná platba, reklamace zboží/služby apod.). V rámci klientské bezpečnosti a ověřování plateb Česká spořitelna používá již několik let unikátní behaviorální systém. Tento systém analyzuje jedinečné charakteristiky platebního chování klienta a tvoří jeho platební profil, ten se navíc neustále sám učí. Ochranou před zneužitím karet může být také pojištění osobních věcí a karet, které zahrnuje i ochranu proti phishingovým útokům.

ČSOB dle vyjádření tiskové mluvčí Michaely Průchové spoluúčast v těchto případech neuplatňuje a k bezpečnostním opatřením uvádí „ČSOB se aktivně věnuje zavádění moderních způsobů zabezpečení a velký důraz klade i na včasnou prevenci. Využíváme posledních známých technologií na trhu. Jako banka děláme maximum pro to, aby finanční prostředky klientů byly v bezpečí. Nastavujeme bezpečnostní parametry, monitorujeme podezřelé transakce apod.“

Fio banka se k dané problematice nevyjádřila.

Komerční banka
uplatňuje spoluúčast ve výši 50 € dle Zákona o platebním styku pouze u transakcí, které jsou autorizované podpisem. K zabezpečení karetních plateb využívá například kombinaci počtu transakcí nebo kumulativní částky. Z bezpečnostních důvodů však další interní pravidla a postupy nezveřejnila.

Max banka posuzuje jednotlivé případy individuálně. Při překročení určitého počtu bezkontaktních podlimitních transakcí (částky do 500 Kč) je požadován PIN. Max banka v současné době pojištění zneužití karet nenabízí.

mBank jako jedna z mála bank spoluúčast ve výši 50 € uplatňuje. „Pokud má klient pojištění zneužití karty, situace se řeší s pojišťovnou a pojistné plnění je individuálně vyhodnocováno dle okolností v daném případu,“ uvedla Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank. Proti zneužití karet používá banka například zabezpečení týkající se sledování počtu a objemu uskutečněných transakcí.

„MONETA Money Bank postupuje v souladu se zákonem o platebním styku 370/2017, tj. spoluúčast může v zákonem daných podmínkách uplatnit,“ uvedla Lucie Leixnerová, tisková mluvčí MONETA Money Bank. „I když jsme nepředpokládali vrácení neautorizované platby, banka nám do 24 hodin po její reklamaci platbu vrátila, což bylo milé překvapení,uvedl klient banky, který odcizením platební karty přišel téměř o tisíc Kč. MONETA Money Bank nabízí pojištění proti zneužití karty a pojištění elektronických plateb. S ohledem na bezpečnost nám banka neposkytla informace ohledně bezpečnostních opatření proti zneužití karet.

Dle vyjádření Angela Atanasova, manažera platebních karet v Partners Banka se vyžadovat spoluúčast nebude. Limit pro bezkontaktní transakce je nastaven na 150,- EUR, a pokud je překročen, je po klientovi požadován PIN.

Raiffeisenbank spoluúčast na ztrátě z neautorizovaných plateb ve většině případů neuplatňuje. Pokud by ji však v ojedinělých případech jako je závažné porušení obchodních podmínek uplatnila, klient může využít pojištění, má-li jej sjednáno.

UniCredit Bank postupuje podle Produktových obchodních podmínek. Klient nese ztrátu z neautorizované platební transakce do částky odpovídající 50 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztracené nebo odcizené karty nebo zneužitím karty v případě, že klient nezajistil ochranu jejích personalizovaných bezpečnostních prvků. Klient nese ztrátu v plném rozsahu, pokud ji způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností. Výše uvedené neplatí v případě, že ztráta vznikla poté, co byla bance řádně oznámena ztráta, odcizení nebo zneužití karty, ledaže by šlo o podvodné jednání,uvádí tiskový mluvčí banky Petr Plocek. Kompenzaci za ztracené prostředky z účtu může klient uplatnit u pojišťovny, pokud má pojištění ke kartě sjednáno. UniCredit Bank nabízí k debetním kartám pojištění SAFE.

Žebříček bankovních účtů Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka debetních a kreditních platebních karet Obrázek: Pokračuj
Sjednání běžného účtu Obrázek: PokračujSouvisející články:


Žebříčky a přehledy:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.