Žebříčky Přehledy

Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc květen


31.5.2024  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda

Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank. Přinášíme vám žebříček podílových fondů za měsíc květen.


Na Finparádě si můžete srovnat fondy z nabídky bank a pojišťoven. Konkrétně se jedná o společnosti - Erste Asset Management, ČSOB Asset Management, Allianz Global Investors a Generali Investments. Ve srovnání můžete najít celkem 171 podílových fondů.

V květnu jsme zaznamenali zvýšenou průměrnou výkonnost u nejlépe vyhodnocených fondů ve všech kategoriích oproti předchozímu měsíci.

Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde

Průměrná výkonnost nejlepších fondů

Duben Květen
Fondy peněžního trhu 5,51 % 6,84 %
Dluhopisové fondy 3,30 %  3,46 %
Smíšené fondy 4,97 %  5,53 %
Akciové fondy 12,57 %  17,77 %

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhuKrátkodobé investice jsou posuzovány dle jednoleté výkonnosti a nejlépe se minulý měsíc umístil fond Generali fond východoevropských dluhopisů s výkonností 9,14 %. Na druhém a třetím místě nedošlo k žádné změně a umístily se zde fondy KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý s roční výkonností 6,18 % a KBC Multi Interest Cash USD s výkonností 5,20 %. Vítězný podílový fond investuje do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, které nabízejí vyšší zhodnocení oproti trhům v západní Evropě či USA. Významně jsou v portfoliu zastoupeny kromě České republiky především dluhopisy Maďarska, Polska a Rumunska.

Dluhopisové fondyPrvní místo v dluhopisových fondech patřilo v květnu opět fondu ČSOB Premiéra (4,28 %). Hned za ním se umístily fondy High yield dluhopisový (2,42 %) a Generali Prémiový konzervativní fond s tříletou výkonností 3,68 %. Nejlépe umístěný fond - ČSOB Premiéra, sleduje vývoj krátkodobých úrokových sazeb a vyniká relativně nízkou kolísavostí výnosů. Investuje do velice kvalitních a bezpečných instrumentů, převážně nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.


Smíšené / balancované fondyV této skupině podílových fondů, kde se posuzuje dle tříleté výkonnosti, se nejlépe umístil fond ČSOB Portfolio Pro listopad 90 s výkonností 6,44 %. Na druhé místo klesnul fond Generali Prémiový dynamický fond (5,48 %) a na třetím místě se nově umístil fond ČSOB Velmi odvážný (4,66 %). ČSOB Portfolio Pro listopad 90 investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google, Amazon nebo Mercedes-Benz. Ve fondu jsou zastoupeny různé investiční nástroje, od nízkorizikových (hotovost, dluhopisy) až po takové, které mohou přinést vysoké výnosy, ale i riziko (akcie, komodity a realitní investice).

Akciové fondyV kategorii akciových fondů měl znovu nejlepší pětiletou výkonnost fond KBC Equity Fund We Digitize Responsible Inv. USD (21,24 %), který si dlouhodobě drží první příčku. Na druhém místě se nově umístil fond Allianz Global Hi-Tech Growth (18,27 %) a na třetí příčku klesnul fond Allianz Best Styles US Equity (13,81 %). Nejlépe umístěný akciový fond KBC Equity Fund We Digitize Responsible Inv. USD investuje především do akcií společností v odvětví technologií. Jedná se o společnosti produkující „high-tech“ výrobky a služby, u kterých se v krátkodobém nebo střednědobém horizontu očekává nadprůměrný růst zisku. Fond je denominován v USD.

Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Generali Investments Generali fond východoevropských dluhopisů
*****
9,14 %
2. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý **** 6,18 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 5,20 %

Dluhopisové fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Premiéra ***** 4,28 %
2. Erste Asset Management High yield dluhopisový **** 2,42 %
3. Generali Investments Generali Prémiový konzervativní fond *** 3,68 %

Smíšené / Balancované fondy

1. ČSOB Asset Management
ČSOB Portfolio Pro listopad 90
***** 6,44 %
2. Generali Investments Generali Prémiový dynamický fond **** 5,48 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Velmi odvážný
*** 4,66 %

Akciové fondy

1. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund We Digitize Responsible Inv. USD
***** 21,24 %
2. Allianz Global Investors
Allianz Global Hi-Tech Growth **** 18,27 %
3. Allianz Global Investors Allianz Best Styles US Equity *** 13,81 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Žebříček podílových fondů Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka podílových fondů Obrázek: Pokračuj
Sjednání investic Obrázek: Pokračuj

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.

Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.