Žebříčky Přehledy

Investování do udržitelných akcií? Rady a tipy jak můžete snížit negativní dopad na životní prostředí


12.6.2024  |  Tomáš Smetana, zpráva Freedom24 | foto: Pixabay

Globální oteplování představuje rostoucí hrozbu nejen pro životní prostředí, ale také pro finanční trhy a investiční strategie. Investoři mohou podniknout několik kroků, aby zajistili, že jejich investice budou nejen finančně výnosné, ale také udržitelné a odolné vůči negativním dopadům globálního oteplování. Více informací se dozvíte v článku.


Investování do ochrany klimatuJedním z přístupů je alokace prostředků do společností a technologií, které mohou prosperovat ve světě, jenž přechází od fosilních paliv. Investice do obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, a do ekologických iniciativ, jako jsou projekty kompenzace emisí oxidu uhličitého a elektromobily, mohou nabídnout potenciální příležitosti k růstu v souladu s úsilím o boj proti změně klimatu.

ESG investováníEnvironmentální a sociální kritéria a kritéria správy a řízení podniků (ESG) jsou pro investory stále důležitější. Hodnocením společností na základě jejich environmentálních postupů, sociálních dopadů a struktur řízení mohou investoři identifikovat podniky, které jsou lépe připraveny na výzvy spojené se změnou klimatu a měnícími se společenskými očekáváními. Začlenění faktorů ESG do investičních rozhodnutí má potenciál zlepšit dlouhodobou výkonnost a zároveň podpořit udržitelné a odpovědné obchodní postupy.

Zelené akcieInvestování do společností, které se zavázaly k ekologické udržitelnosti, může být strategickým způsobem, jak vytvořit udržitelné portfolio. Tyto firmy upřednostňují udržitelnost ve svých provozech, nabídce produktů a dodavatelských řetězcích, čímž si vytvářejí pozici pro dlouhodobý úspěch v rychle se měnícím globálním prostředí. Zelené akcie nejenže nabízejí potenciál konkurenceschopných finančních výnosů, ale jsou také v souladu s hodnotami investorů a podporují pozitivní výsledky v oblasti životního prostředí.

Přehled podílových fondů z nabídky bank a pojišťoven najdete zde

Před investičním rozhodnutím je skutečně vhodné zvážit udržitelnost akcií. Udržitelné investování zahrnuje hodnocení společností na základě jejich dopadu na životní prostředí, sociální odpovědnosti a postupů správy a řízení společností. Výběrem akcií společností, které vykazují závazek k udržitelnosti, mohou investoři podpořit podniky, které aktivně bojují proti změně klimatu a podporují udržitelný rozvoj.

Investování do udržitelných akcií je nejen v souladu s etickými a environmentálními hledisky, ale nabízí také potenciál dlouhodobých finančních výnosů. Začleněním kritérií udržitelnosti do investičních strategií mohou investoři přispět k pozitivním sociálním a environmentálním výsledkům a zároveň sledovat své finanční cíle.

Je však důležité si uvědomit, že investování je vždy spojeno s rizikem a před přijetím investičního rozhodnutí je nutné provést důkladnou prověrku (due diligence). Obeznámení s vývojem tržních trendů a legislativními změnami souvisejícími s udržitelným rozvojem může navíc investorům pomoci činit informovaná rozhodnutí v rychle se měnícím prostředí.

Žebříček podílových fondů Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka podílových fondů Obrázek: Pokračuj
Sjednání investic Obrázek: Pokračuj

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


Související články:
Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.