Žebříčky Přehledy

Žebříček cestovního pojištění v červnu


14.6.2024  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda.cz

Na Finparádě došlo k aktualizaci žebříčku cestovního pojištění. První místo jako minulý rok obhájila Direct pojišťovna, druhé místo si udržela ČSOB pojišťovna, na třetí příčku se posunula Allianz pojišťovna, čtvrté místo nově patřilo Kooperativa pojišťovně a na pátém místě žebříček uzavírá UNIQA pojišťovna.


Dovolenou v zahraničí bez uzavření cestovního pojištění si dnes naštěstí většina z nás neumí ani představit, proto je pro mnoho z nás již neodmyslitelnou součástí dovolené. Výběr pojišťovny je důležitý, protože cestovní pojištění se u různých pojišťoven liší v rozsahu krytí pojistných událostí a výluk. Doporučujeme si vždy ověřit, co vše pojišťovny v rámci cestovního pojištění kryjí, jaké jsou výluky a jaká je výše plnění.

„Podcenění výběru cestovního pojištění se může pěkně vymstít. Mezi pojišťovnami jsou totiž značné rozdíly co do rozsahu výluk a pojistného krytí,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Rizikové sporty nebývají pojišťovnami zahrnovány do standardního cestovního pojištění. Těžké úrazy při lyžování a odpovědnost za škody na zdraví a životě způsobená lyžaři v zahraničí vede pojišťovny k zařazování lyžování do zvláštních balíčků cestovních pojištění.

Více o cestovním spoření najdete v našem FinSeriálu zde

Metodika tvorby žebříčku cestovního pojištění:

Žebříček srovnává produkty cestovního pojištění nabízené pojišťovnami v České republice. Hodnocena jsou následující kritéria: rozsah pojištění, cena pojištění, transparentnost pojištění a inovace pojištění.

Žebříček cestovního pojištění v červnu 2023Pořadí Pojišťovna Změna od minule
1. Direct pojišťovna -
2. ČSOB pojišťovna -
3. Allianz pojišťovna
Obrázek: Šipka nahoru
4. Kooperativa pojišťovna
Obrázek: Šipka nahoru
5. UNIQA pojišťovna
šipka dolů
Zdroj: Finparáda.cz

První místo stejně jako minulý rok obhájila Direct pojišťovna, která u svého cestovního pojištění poskytuje slevu ve výši 50 % při sjednání online. Klient si může vybrat mezi třemi variantami limitů pro léčebné výlohy v zahraničí, a to ve výši 3 mil. Kč, 6 mil. Kč, nebo bez limitu (neomezený limit). K léčebným výlohám si klient může sjednat například připojištění odpovědnosti s limity 25 mil. Kč pro újmu na zdraví a 10 mil. pro škodu na majetku. Direct pojišťovna dále nabízí úrazové pojištění (trvalé následky úrazu a smrt úrazem), pojištění zavazadel, zpoždění letu, storno zájezdu, pojištění covid-19, pojištění manuální práce, pojištění rizikových sportů a právní asistenci. Mimo to je možné si sjednat doplňková připojištění jako asistence vozidla, pojištění vozidla z půjčovny nebo pojištění sportovního vybavení. Součástí každého cestovního pojištění je bezplatná cestovní asistence.

Přehled cestovního pojištění najdete zde

Druhé místo si udržela ČSOB pojišťovna, která u cestovního pojištění a vybraných připojištění nabízí slevu 20 % za sjednání online. Cestovní pojištění lze sjednat ve třech variantách, a to následujícími limity pro léčebné výlohy: 5 mil. Kč, 15 mil. Kč, 100 mil. Kč. Varianty Dominant a Premiant kromě léčebných výloh obsahují navíc pojištění odpovědnosti včetně právní ochrany, pojištění úrazu (trvalé následky), pojištění zavazadel, pojištění cesty a pojištění letu. Pojišťovna dále nabízí i následující připojištění: pojištění rizikových sportů, asistence vozidla, pojištění stornopoplatků nebo pojištění domácnosti v době nepřítomnosti. ČSOB pojišťovna ve spolupráci s firmou PetExpert nabízí cestovní pojištění psů a koček. Jedná se o jedině samostatné pojištění zvířat na trhu. Pojišťovna do 30. září 2024 nabízí zdarma audioknihy a e-knihy ke každému individuálnímu cestovnímu pojištění, které si klient sjednal online.

Na třetí místo se posunula Allianz pojišťovna, u které si můžete sjednat cestovní pojištění ve třech variantách. Základní varianta obsahuje limit pro léčebné výlohy ve výši 2 mil. Kč, další dvě varianty už poskytují neomezený limit. Základní varianta Komfort dále nabízí pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby nebo právní pomoc v zahraničí. Zbylé dvě varianty navíc nabízí úrazové pojištění a denní odškodné při hospitalizaci. U všech variant si můžete připojistit pojištění stornovacích poplatků nebo pojištění technické asistence. Pojištění rizikových sportů lze sjednat pouze ve variantě Max.

Na čtvrtém místě se nově umístila Kooperativa pojišťovna, u níž lze cestovní pojištění sjednat s 20% slevou v případě sjednání online. Děti do 6 let pojišťovna pojistí zdarma a děti od 6 do 18 let mají 50% slevu. Pojišťovna nabízí tři balíčky cestovního pojištění s limity 10 mil. Kč, 10 mil. Kč a 100 mil. Kč. Každá varianta pojištění dále obsahuje: zásah záchranných složek, zubní ošetření, náklady na nový doklad a dopravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů a náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR. U rozšířenějších variant pojišťovna poskytuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, kompenzace pobytu v nemocnici, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby. Kooperativa nabízí také připojištění, mezi které patři: krátkodobé pojištění domácnosti, pojištění sportovního vybavení, asistenční služba HOLIDAY pro motoristy nebo nepřetržitá pomoc TRAVEL ASISTENT.

Na pátou příčku klesla UNIQA pojišťovna, která cestovní pojištění nabízí s 10% slevou v případě sjednání online (15 % sleva na další cestovní pojištění v budoucnu). Slevu až 50 % mohou klienti získat v rámci pojištění rodiny. Pojištění léčebných výloh lze sjednat s limitem 5 mil. Kč, 15 mil. Kč a 25 mil. Kč. V rámci tohoto pojištění je unikátní limit pro akutní zubní ošetření, který je shodný s limitem pro léčebné výlohy. Kromě léčebných výloh pojištění obsahuje pojištění asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti nebo pojištění zavazadel. Pojišťovna v rámci cestovního pojištění nabízí i následující připojištění: nebezpečné a zimní sporty, pojištění storna, asistenční služby pro vozidlo, asistence při zpoždění/zrušení přepravy osob nebo cestu za manuální prací. Cestovní pojištění mohou využít i cizinci při cestě do země původu, pokud si alespoň rok hradí veřejné zdravotní pojištění v ČR

Aktuální žebříček cestovního pojištění včetně parametrů hodnocení najdete zde


Žebříčky a přehledy:


10 rad k cestovnímu pojištění1. Cestovní pojištění pomůže především pokrýt náklady spojené s ošetřením v zahraničí, a to i mimo státní zdravotnická zařízení. Kryje spoluúčast na ošetření, použitých lécích i případné hospitalizaci, a pokud to zdravotní stav vyžaduje, pak i transportu zpět do České republiky včetně lékařského dozoru během cesty. Důležitou součástí, na kterou mnoho cestovatelů zapomíná při řešení potíží je i nonstop asistenční služba v českém jazyce, která vám pomůže najít nejbližší lékařské zařízení, případně i tlumočníka.

2. Základ cestovního pojištění tvoří tzv. léčebné výlohy. Pojištění se vztahuje na úraz nebo náhlé akutní onemocnění pojištěného, ke kterému došlo v zahraničí. Jde o nutné a neodkladné léčení, a to takové, aby byl pojištěný schopen absolvovat pokračování své cesty nebo transport zpět do ČR. Celkový “výkon” pojištění vyjadřuje tzv. limit pojištění, který by měl být dostatečně vysoký, aby pokryl i vyšší náklady u komplikovanějších situací. Důležité je zvážit limity například při cestě do zámoří (USA, Austrálie, Asie), kde se výše úhrad za zdravotní péči může výrazně lišit oproti Evropě.

3. Součástí základního cestovního pojištění jsou i asistenční služby, které poskytují nepřetržitou telefonickou pomoc 24 hodin denně pro případ tísňové situace, a to v českém jazyce. Některé pojišťovny nabízejí i širší rozsah služeb a jsou schopny zorganizovat pomoc v případě zpoždění letu nebo zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného v případě jejich ztráty nebo odcizení. Některé produkty cestovního pojištění dokážou zjistit zajímavé kulturní, či sportovní akce v okolí a zajistí i rezervace vstupenek, kontakt na taxislužbu apod.

4. Pro případ nenadálé překážky odjezdu na dovolenou, je vhodné přidat pojištění stornopoplatků. Pokud je ale důvodem ke zrušení cesty pouhá obava z případné nákazy nemocí covid-19, pojištění stornopoplatků se na tento případ nevztahuje.

5. Připojištění “karanténa” se může hodit v situaci, kdy vzniknou z důvodu nařízené karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 další nečekané náklady. Mezi ně patří například přerušení dovolené, nevyužití objednaných služeb, nutnost změny termínu odletu, nebo delší pobyt v destinaci a s ním spojené náklady na ubytování, stravu a dopravu.

6. Při výběru a nastavení cestovního pojištění je nutné zohlednit také náplň pobytu v zahraničí. Je velký rozdíl, pokud budete pouze relaxovat na pláži a poznávat památky nebo budete dovolenou trávit aktivně (sportem) či dokonce adrenalinovým způsobem. Jízda na elektrokolech, lezení po skalách, nebo potápění jsou velice populárními činnostmi, ale případná zranění spojená s jejich provozováním je nutné pojistit připojištěním na rizikové (extrémní) sporty.

7. Při provozování různých aktivit můžete škodu nejen utrpět, ale také někomu způsobit. V lepším případě pouze na majetku, v tom horším i na zdraví. V případě neúmyslné škody (při které se neprokáže přítomnost alkoholu nebo návykových látek) může pojišťovna úhradou vzniklé škody výrazně pomoci. Pro tyto případy lze v rámci cestovního pojištění připojistit odpovědnost v běžném životě.

8. Dalším velice užitečným připojištěním je pojištění zpoždění (či ztráty) zavazadel. Komu se to už aspoň jednou nestalo? Vystoupíte z letadla, čekáte na kufry, ale dopravce je jednoduše poslal jiným směrem. Většina pojišťoven (při zpoždění příletu zavazadel nad 6 hodin) proplatí náklady na pořízení nezbytných náhradních věcí (např. hygienických potřeb, oblečení apod.) do stanoveného limitu pojištění.

9. Nepříjemné dokáže být i zpoždění nebo úplné zrušení letu. Ať už je příčinou technická porucha na letadle, počasí, živelná katastrofa nebo stávka zaměstnanců. I když máte nárok na odškodnění leteckou společností, jde o dlouhý a vleklý proces, který lze výrazně snáze vyřešit připojištěním v cestovním pojištění.

10. Nakonec speciální připojištění pro ty, kteří cestují do zahraničí se svými domácími mazlíčky. V mnohých produktech cestovního pojištění lze připojistit i veterinární péči, aby vás ošetření vašeho mazlíčka na dovolené v zahraničí nezruinovalo. Veterinární medicína je poměrně drahá i v České republice, natož v zahraničí. 

Žebříček cestovního pojištění Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka cestovního pojištění Obrázek: Pokračuj
Sjednání cestovního pojištění Obrázek: Pokračuj


Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.