Přehled produktů


Podmínky pro odklad splátek úvěrů a hypoték u jednotlivých bank. Jak o odklad zažádat?


20.3.2020  |  aktualizováno 30.3.2020  |  Zdeněk Bubák, zprávy bankSledujeme opatření bank ve vazbě na vývoj epidemie koronaviru a s tím souvisejícími opatřeními české vlády. V tomto článku budeme zveřejňovat podrobnosti o možnosti odkladu splátek hypoték a spotřebitelských úvěrů u jednotlivých bank, tak je banky postupně budou zveřejňovat. Včera informace k tomuto tématu zveřejnila Moneta Money Bank a dnes Česká spořitelna a Air Bank. Všechny tři zprávy včetně podrobností, jak o odklad zažádat, vám přinášíme v následujícím textu. Postupně budeme přidávat i podmínky zveřejněné ostatními bankami. Nově přidána informace za ČSOB (23.3.2020). Dále informujeme (24.3.2020), že Komerční banka odloží splátky pro firmy až o 5 měsíců. Doplněny podmínky Wüstenrotu (30.3.2020).


Česká spořitelna umožní klientům, postiženým koronavirovou pandemií, odklad splátek úvěrů a zaplatí za ně pojištěníVšichni klienti Spořitelny, kteří mají spotřebitelskou půjčku, hypotéku, úvěr ze stavebního spoření nebo leasingový a firemní úvěr, mohou ode dneška (20.3.2020) do konce dubna zažádat o tříměsíční odklad splátek u svých úvěrů. Klienti nebudou muset v průběhu tří měsíců odkladu platit žádné splátky ani poplatky a Spořitelna za ně navíc uhradí pojištění schopnosti splácet, mají-li ho sjednané.

Čtěte také zde:
Osobní finance pod tlakem koronaviru. Kde ušetřit, odložit splátky nebo získat finanční bonus?


Aktuality:
 • Více aktuálních zpráv o tom, jak banky postupují při odkládání splátek úvěrů a hypoték v důsledku koronavirové epidemie, kolik žádostí jim přišlo a za jak dlouho je vyřídí, najdete zde.
 • O podmínkách bezúročných úvěrů a záruk, které mají pomoci postiženým podnikatelům a firmám v důsledku koronavirové epidemie, a to v rámci programu COVID II, který vyhlásila ČMZRB, se dozvíte zde.


“Desítkám tisíc našich úvěrových klientů v důsledku epidemie koronaviru dramaticky poklesly příjmy. V tuto chvíli potřebují jak peníze na zajištění každodenních potřeb, tak alespoň trochu klidu a jistoty, že situaci zvládnou. Pevně věřím, že tříměsíční odklad splátek jim v tom pomůže,” říká Tomáš Salomon, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. “Klienti, kteří využijí možnosti odkladu, budou moci na své úvěry na tři měsíce zcela zapomenout. Nebudou muset v průběhu tří měsíců platit žádné splátky ani poplatky. Mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, plně je za ně po dobu odkladu uhradíme,” doplnil Salomon.

Právě délka odkladu splátek o 3 měsíce odlišuje odklad v důsledku koronaviru od standardní možnosti odložení splátek. Standardně Česká spořitelna umožňuje odklad splátek pouze o 1 měsíc.

Žádosti budeme vyřizovat zcela online přes formulář na našem webu a maximálně rychle. Klienti mohou žádat o odklad splátek u všech svých splátkových úvěrů, které u Spořitelny mají. K doložení žádosti budeme od klientů požadovat popis toho, jak konkrétně probíhající pandemie zhoršila jejich schopnost splácet. Musíme eliminovat riziko zneužití odkladu, abychom tak mohli poskytnout odklad maximálnímu počtu skutečně postižených klientů,” doplnil Salomon.

Důvody, na jejichž základě bude klientům přiznána možnost odkladu splátek, mohou být například následující:
 • onemocnění koronavirem
 • nařízená karanténa
 • ošetřování dítěte
 • zaměstnání v zahraničí
 • pokles příjmů
 • výpadek zaměstnanců
 • výpadek dodávek
 • zrušené zakázky
 • pohledávky po splatnosti
Jestliže v průběhu schvalování žádosti o odklad nebo následně banka zjistí faktický nesoulad mezi čestným prohlášením klienta o jeho neschopnosti splácet v důsledku postižení pandemií a skutečným stavem, bude tento nesoulad kvalifikován jako pokus o úvěrový podvod.

Klienti mohou žádat o odklad všech úvěrů, které mají u Spořitelny, ale u každého úvěru mohou podat žádost pouze jednou.

Klienti, jimž bude přiznán odklad splátek, protože jejich schopnost splácet byla omezena v důsledku pandemie koronaviru, nebudou v registrech dlužníků uvedeni jako tzv. delikventní klienti a jejich možnost žádat o další úvěr nebude nijak dotčena.

Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření
 • O odklad splátek mohou žádat všichni finančně dotčení klienti.
 • Odklad je možný na 3 měsíce.
 • V průběhu 3 měsíců neplatí klienti žádné splátky ani poplatky. Mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, Spořitelna je za ně o dobu odkladu uhradí.
 • V důsledku odkladu se klientům nijak nezvýší jistina a absolutní počet měsíců splácení se také nezmění.
Spotřebitelské a leasingové úvěry
 • O odklad splátek mohou žádat všichni dotčení klienti.
 • Odklad je možný na 3 měsíce.
 • V průběhu 3 měsíců neplatí klienti žádné splátky ani poplatky, mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, Spořitelna je za ně po dobu odkladu uhradí.
 • V důsledku odkladu se klientům navýší jistina o úroky z 3 měsíců odkladu a zvýší se také celková doba splácení.
Úvěry pro podnikatele a firmy
 • O odklad splátek mohou žádat všichni dotčení podnikatelé a firmy buď skrze online formulář na webu nebo  přímo přes svého firemního poradce
 • Odklad splátek je možný na dobu 3 měsíců a za podmínek vyplývajících z individuální dohody mezi klientem a firemním poradcem.
Kontokorent, Peníze na klik, kreditní karty a úvěry s garancí Evropského investičního fondu
 • Vzhledem ke struktuře těchto úvěrových produktů zde o odklad splátek nelze žádat.
Žádosti o odklad splátek u České spořitelny zde: https://www.csas.cz/cs/page/odlozeni-splatek

Srovnání nabídky půjček najdete zde


Reklama:
Českomoravská záruční a rozvojová banka zastavila program zvýhodněných půjček COVIDAktualita:
30.3.2020 - Vyhodnocování žádostí o bezúročné úvěry COVID Ije v plném proudu. Prvním podnikatelům a živnostníkům byly úvěry schváleny již v minulém týdnu a nyní začínají čerpat finanční prostředky. „První projekty jsme již schválili. Celkově jsme je podpořili v objemu přes 100 mil. Kč. Jde například o firmy působící ve strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu, zdravotnictví, maloobchodu a velkoobchodu a služeb. Dále jsou mezi nimi i podniky navázané na gastronomii,“ říká Jirásek. „Ve vyhodnocování dalších žádostí intenzivně pokračujeme, aby se prostředky k žadatelům dostaly nejdříve. Postupně doplňujeme a posilujeme náš tým o externí pracovníky, například o zaměstnance CzechInvestu, kteří zpracovávají došlé žádosti, abychom v co nejkratší možné době podpořili co největší množství podnikatelů,“ uzavírá Jirásek.

MONETA spouští odklad splátek pro klientyFyzické osoby, živnostníci a firmy mohou od dnešního dne zažádat o odklad splácení svých hypoték, úvěrů nebo leasingů. Odklad se týká tří po sobě následujících měsíčních splátek a poplatků u zajištěných a nezajištěných úvěrů, žádost lze získat na webových stránkách. MONETA tak reaguje na současný stav, zapříčiněný vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19. 

„Dokumenty o dočasném odkladu tří splátek jsou připraveny na našich webových stránkách. MONETA umožní odklad splátek všem našim klientům. Takto činíme s vědomím zodpovědnosti a nutnosti našim klientům proaktivně pomoci. Dopadem preventivních opatření budeme zřejmě poškozeni všichni,“ uvádí Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank.

MONETA klientům odloží tři měsíční splátky a adekvátně prodlouží splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit. V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek. Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách www.moneta.cz/odklad-splatek.

Veškeré formuláře jsou na webové stránce https://www.moneta.cz/odklad-splatek, kde si klient stáhne daný formulář platný pro všechny úvěry – Expres půjčku, Expres Business, konsolidaci půjček, hypotéku, financování středních a velkých firem, financování movitých předmětů a vozidel. Banka také hledá řešení pro odklady splátek na kreditních kartách či tzv. kontokorentních účtech.

Vyplněný formulář klient vytiskne, podepíše a následně odešle na e-mail uvedený ve formuláři, přes datovou schránku nebo svému firemnímu bankéři. „Prosíme všechny žadatele, aby tyto formuláře zaslali do 10 dnů před datem splátky, od které bude chtít klient splácení odložit. Dokumenty mohou samozřejmě klienti vyplnit s bankéřem na pobočce,“ uvedla mluvčí skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že banka se bude snažit zpracovat žádosti do 5 dnů od jejich obdržení. „V tomto smyslu bychom nicméně poprosili naše klienty, aby v maximální možné míře využívali pro komunikaci s naší bankou elektronické cesty a digitální kanály. Chceme poskytovat veškerý klientský komfort, zároveň chceme ale také klienty i naše zaměstnance chránit před možnými riziky nákazy,“ doplnila Filipová. 

Srovnání nabídky hypoték najdete zde

Související články:


Air Bank - možnost mimořádného odložení splátek kvůli koronaviru U Air Bank je možné běžně (bez ohledu na dnešní situaci) u půjčky a hypotéky kdykoliv zdarma snížit nebo zvýšit splátku bez návštěvy pobočky přímo v internetovém bankovnictví. Stejně lze nastavit i jiné datum splátky, které klientovi lépe vyhovuje.

Z důvodu mimořádné situace v České republice kvůli koronaviru se však banka rozhodla ve výjimečných případech umožnit i žádost o odklad splátek u půjček a hypoték o tři měsíce. Chce tak pomoci těm klientům, na které dopadla aktuální situace ekonomicky nejvíce.

V jakých situacích se můžete jako klienti Air Bank s takovou žádostí můžete ozvat:
 • Pokud nemůžete pracovat, protože jste onemocněli koronavirem nebo vám byla hygienikem či lékařem nařízena karanténa.
 • Pokud vám poklesly příjmy ze zaměstnání, protože využíváte takzvanou ošetřovačku na dítě nebo nemůžete pracovat kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele.
 • Když pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná a poklesly vám příjmy z důvodu uzavření vaší provozovny na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření.
Banka ale upozorňuje na to, že tím myslí skutečně jen tyto mimořádné případy a při žádosti o odklad splátek pak od klientů může v některých případech chtít tuto skutečnost doložit.

Co ještě musíte splňovat:
 • Pro umožnění odkladu splátek o tři měsíce je nezbytné, abyste nic nedlužili. Například abyste už nebyli v prodlení se splácením své půjčky či hypotéky nebo aby na vás nebyla uvalena exekuce ani insolvence.
 • O odklad můžete požádat také jen v případě, pokud jste už minimálně jednu pravidelnou splátku zaplatili.
 • Je potřeba, abyste neměli nějakou rozpracovanou žádost ve svém bankovnictví.
Jak můžete v případě splnění všech pravidel o odklad požádat:
 • O odklad splátek o tři měsíce nás můžete požádat online, a to zprávou, kterou bance napíšete ze svého internetového nebo mobilního bankovnictví. Banka však připravuje on-line formulář, který bude sloužit k požádání. Až bude známá stránka, kde formulář bude umístěn, dáme vám vědět.
Protože všechny žádosti banka posuzuje individuálně, prosí vás o trpělivost při čekání na vyřízení vaší žádosti. Pravidla pro odklad splátek navíc budou průběžně vyhodnocována a v případě potřeby je banka ještě upraví.

Podívejte se jako klienti banky i na tyto stránky, kde vám banka radí, jak postupovat v různých případech.

Buřinka umožní svým klientům postiženým pandemií COVID-19 odklad splátek úvěrů a zaplatí za ně pojištěníKlienti s úvěrovým produktem od Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny), tzn. s hypoúvěrem nebo úvěrem od Buřinky, úvěrem ze stavebního spoření nebo překlenovacím úvěrem, mohou požádat o tříměsíční odklad splátek.  Požádat o něj je možné od dnešního dne, tj. od 20. března do konce dubna na stránkách www.burinka.cz. Splátky začne Buřinka odkládat již od 1. dubna. Klienti nebudou muset v průběhu tří měsíců odkladu platit žádné splátky ani poplatky a Buřinka za ně navíc uhradí pojištění schopnosti splácet, mají-li ho sjednané.

Buřinka jedná v tomto ohledu v souladu se svou mateřskou společností Českou spořitelnou.

„Klienti, jimž bude přiznán odklad splátek, protože jejich schopnost splácet byla omezena v důsledku pandemie koronaviru, nebudou v registrech dlužníků uvedeni jako tzv. delikventní klienti a jejich možnost žádat o další úvěr nebude nijak dotčena,“ doplňuje Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Klienti, kteří využijí možnosti odkladu, budou moci na své úvěry na tři měsíce zcela zapomenout. Nebudou muset v průběhu tří měsíců platit žádné splátky ani poplatky. Mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, Buřinka je za ně po dobu odkladu plně převezme.

Žádosti budou vyřizovány maximálně rychle a zcela online přes formulář na webu Buřinky www.burinka.cz bez nutnosti někam chodit. Klienti mohou žádat o odklad splátek u všech svých splátkových úvěrů, které u Buřinky mají. K doložení žádosti bude nutné poskytnout popis toho, jak konkrétně probíhající pandemie zhoršila jejich schopnost splácet. Důvodem je eliminace rizika zneužití této nabídky, aby bylo možné poskytnout odklad maximálnímu počtu skutečně postižených klientů.

O tento typ odkladu splátek (tedy spojený s COVID -19) může klient zažádat pouze jednou. Buřinka žádá své klienty, aby pečlivě zvážili, zdali jsou skutečně v situaci, kdy nemohou splácet, nebo zda teprve očekávají zhoršení příjmů, a podle toho v žádosti zvolili termín odkladu splátek.

Důvody, na jejichž základě bude klientům přiznána možnost odkladu splátek, mohou být například následující:
 • onemocnění koronavirem
 • nařízená karanténa
 • ošetřování dítěte
 • zaměstnání v zahraničí
 • pokles příjmů
 • výpadek zaměstnanců
 • výpadek dodávek
 • zrušené zakázky
 • pohledávky po splatnosti
Jestliže v průběhu schvalování žádosti o odklad nebo následně Buřinka zjistí faktický nesoulad mezi čestným prohlášením klienta o jeho neschopnosti splácet v důsledku postižení pandemií a skutečným stavem, bude tento nesoulad kvalifikován jako pokus o úvěrový podvod.

Klienti mohou žádat o odklad všech úvěrů, které mají u Buřinky, ale u každého úvěru mohou podat žádost pouze jednou.

ČSOB spouští od 23. března možnost zažádat o odklad splátekV týdnu 23. – 27. března spouští ČSOB možnost podat žádost o odklad splátek u spotřebitelských úvěrů. Odklad splátek se týká Půjčky na cokoliv, Půjčky na lepší bydlení a Konsolidace.

Splátky půjček bude možné odložit o 3 měsíce. O odklad splátek mohou zažádat zaměstnanci nebo OSVČ. Podání žádosti a její vyřízení je zdarma.

Odklad splácení hypoték banka teprve chystá – detaily přinese v blízké době.

Pozor: Splátku kreditní karty odložit nepůjde.

Komerční banka umožňuje odklad tří splátek spotřebitelského i hypotečního úvěru

 

V souvislosti s aktuální situací vám Komerční banka umožní odložení tří splátek hypotečního nebo spotřebitelského úvěru. Tato možnost se vztahuje na klienty, kterým se dočasně mohou snížit příjmy a je nutné o ni aktivně zažádat. Žádost o odklad splácení bude možné podat on-line prostřednictvím webového formuláře. Prosíme, připravte si číslo svého úvěrového účtu, které najdete ve smlouvě o úvěru.

On-line formulář pro odložení splátek najdete zde: https://www.kb.cz/cs/obcane/pujcky/odlozeni-splatek

Další informace k odložení splátek:
 • Žádosti banka vyřizuje v pořadí, ve kterém je přijala, přičemž se bude snažit brát ohled na termín nejbližší splátky úvěru. Klientů dotčených mimořádnou situací je mnoho, stejně tak i došlých žádostí. Banka prosí o vaši trpělivost.
 • O odklad splátek můžete požádat minimálně po dobu trvání nouzového stavu. O termínu ukončení přijímání žádostí bude banka informovat na webu KB v dostatečném předstihu.
 • O odklad splátek pro každý váš úvěr můžete požádat jen jednou.
 • Pokud nejste v prodlení se splácením, nebude mít žádost o odklad splátek negativní dopad do Bankovního registru klientských informací (BRKI) ani Centrálního registru úvěrů (CRÚ).
 • Po dobu odkladu nebudete platit žádné splátky, úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky zaplatíte po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek.
 • Vyřízení odkladu je zdarma, žádný poplatek si banka neúčtuje.
 • Jste-li již se splátkou úvěru po termínu splatnosti, můžete o odklad také požádat, ale v takovém případě nebude vaše žádost posouzena jako žádost o odklad splátek v souvislosti s koronavirovou pandemií a může být vyhodnocena jako restrukturalizace s negativním dopadem do Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Centrálního registru úvěrů (CRÚ).
 • Dodatek ke smlouvě nemusíte chodit podepisovat na pobočku, bude s vámi uzavřen na dálku, o konkrétním postupu vás bude banka informovat.

Aktualita: Firemní klienti si u Komerční banky mohou odložit splátky až na pět měsícůKomerční banka oznámila (24.3.2020), že se rozhodla podpořit české firmy odkladem splátek jistiny firemních úvěrů až na pět měsíců, aktuálně nejdelší možnou dobu na trhu. Firmy mohou volit i kratší variantu tří měsíců. Na stejnou dobu, tedy čtvrt roku, mohou o odklad splátek hypotéky nebo spotřebitelského úvěru žádat i občané. Žádost o odklad splátek je možné podat minimálně po dobu trvání nouzového stavu. O termínu ukončení bude banka v dostatečném předstihu informovat na svém webu.

„Současná situace okolo koronavirové epidemie si žádá mimořádná opatření. Komerční banka je nejvýznamnější tuzemskou bankou poskytující služby podnikatelům a firmám. Plně tak chápeme nelehkou situaci, ve které se řada našich klientů bez vlastního zavinění ocitla. Chceme proto většině z těch, kteří jsou současným stavem zasaženi, umožnit odložení splátek jejich úvěrů. Současně zvažujeme další možnosti, jak nejvíce postiženým firmám i občanům pomoci – mimo jiné intenzivně komunikujeme s ČMZRB o možnostech využívání nového záručního programu,“ uvedla Dita Pasquier, zodpovědná za Firemní financování v Komerční bance.

Banka očekává, že odklad využije zhruba 10 % klientů. Pokud by se nouzový stav prodlužoval, podíl žádajících klientů by dále rostl.

Klienti Komerční banky mohou žádat o odklad splátek například v souvislosti s nařízenou karanténou, poklesem výnosů, výpadkem dodávek, zrušením zakázek apod. Stačí vyplnit on-line formulář na webových stránkách www.kb.cz (na stránkách banky jsou samostatné žádosti pro občany a firmy). Banka bude žádosti vyřizovat v  pořadí, ve kterém budou přijaty, přičemž se bude snažit brát ohled na termín nejbližší splátky úvěru.

Po dobu odkladu neplatí klienti Komerční banky žádné splátky. Úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky zaplatí po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek. Vyřízení odkladu je zdarma.
 

Equa bank umožní odklad splátek až o pět měsíců27.  března 2020 – Equa bank nově nabízí možnost odkladu splátek až o pět měsíců, a to jak u hypoték, tak u spotřebitelských úvěrů. Reaguje tak na potřeby svých klientů, které postihly dopady koronavirové epidemie.

„Odložení splátek jsme umožnili jako jedni z prvních již od poloviny března. Žádosti klientů, kteří jsou v obtížné situaci, jsme začali dostávat téměř okamžitě. Vážíme si toho, že k nám mají důvěru a obrací se na nás se svými problémy. Všechny požadavky se nám daří vyřešit včas tak, abychom nedostali klienty zasažené současnou situací do prodlení se splácením. Je však nutné, aby nás klienti kontaktovali alespoň tři dny před jejich splátkou. Mnozí klienti navíc projevili zájem o odklad delší než tři měsíce. Proto jsme se rozhodli prodloužit dobu odložení až na pět měsíců,“ upřesňuje Ondřej Hák, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Equa bank umožňuje odklad splátek  klientům, kteří se ocitnou ve finanční tísni, způsobené důsledky epidemie. Splátky lze odložit jak u spotřebitelských úvěrů, tak u hypoték. Klienti mohou o odložení žádat prostřednictvím formuláře, který najdou na: https://www.equabank.cz/odklad-splatek.

Kromě odkladu splátek nabízí Equa bank klientům s osobní půjčkou i možnost snížení splátky nebo změnu doby splatnosti. Oboje si klient jednoduše a zdarma může změnit prostřednictvím klientského centra po telefonu.

Dalším řešením finančních problémů může být konsolidace půjček nebo jejich refinancování. Equa bank přitom nabízí jednu z nejnižších úrokových sazeb na trhu, a to od 4,8 % ročně.

RaiffeisenbankV případě, že chcete zažádat o odložení splátek, vyplňte prosím formulář uvedený na webových stránkách banky: https://www.rb.cz/osobni/pujcky/odlozeni-splatek.

Po jeho odeslání vás pak bude během několika dní banka sama kontaktovat a pomůžeme vám najít nejlepší možné řešení situace.

SberbankV návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky vládou ČR a souvisejících restriktivních opatřeních je Sberbank připravena všem svým klientům vyjít maximálně vstříc. Provoz pobočkové sítě zůstává nepřerušen i v obchodních centrech v Praze a Brně, byla zvýšena četnost dotací bankomatů.

Banka vítá možnost pomoci těm klientům, na které dopadly ekonomické důsledky epidemie. Banka v doložených a individuálně posouzených případech, u kterých to bude možné, poskytne klientům snížení splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů a MICRO úvěrů.

Banka prosí všechny klienty, aby dokládali nejen žádost, ale i podklady, ze kterých je zřejmé, že jejich finanční tíseň je způsobena ekonomickým důsledky epidemie. Upozorňujeme, že veškeré úlevy se týkají splátek od 1.4.2020.

Podmínky pro odložení splátek:
 • Změna splátkového kalendáře je realizována pouze, pokud je klient ve finanční tísni nebo se do ní prokazatelně dostane.
 • Nelze realizovat, pokud je na smlouvě aktuálně dlužná částka.
 • Snížení splátek bude realizováno pro splátky od 01. 04. 2020; čili u splátek za měsíc březen 2020 není možné uplatnit snížení splátek.
 • Snížení splátek je klientovi uděláno ZDARMA a bez poplatků.
Další nabídka:

“Jsme si vědomi těžké situace, do které se nyní dostala řada podnikatelů i malých firem, a kteří budou nutně potřebovat finanční prostředky. Proto jsme pro ně od pondělí připravili nabídku nezajištěného Firemního FÉR úvěru s nejnižší sazbou 4,9 % ročně, kdy žádost vyřídíme zdarma a do 48 hodin,” vysvětluje Daniel Krumpolc, člen představenstva Sberbank CZ. Nabídka je určena pro podnikatele a malé firmy s ročním obratem do 25 milionů korun a týká se úvěrů od 30 000 do 3 000 000 Kč se splatností až 7 let. Firemní FÉR úvěr je možné využít i na refinancování úvěru u jiné banky, a to nově se splatností až 8 let.

UniCredit Bank zatím odklad splátek připravujeUniCredit Bank připravila možnost odkladu tří měsíčních splátek hypotečních úvěrů, PRESTO Půjčky a úvěrů pro drobné podnikatele a živnostníky. Na jejích stránkách k tomu najdete formulář a odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se odkladu splátek,

O odklad splátek můžete požádat jen jednou pro každý produkt. Pokud máte u nás více úvěrů, vyplňte pro každý úvěr samostatnou žádost.

Nejdříve můžete odložit splátky za měsíc duben 2020. Ve formuláři proto vyznačte první splátku, kterou si přejete odložit.

Pokud úvěr splácíte včas, nebude mít odklad splátky negativní dopad do úvěrových registrů.

Požadavek na odklad splátky je nutné zadat nejméně 15 dní před datem splátky.

Věnujte prosím pozornost správnému zadání všech údajů, výrazně tím zrychlíte zpracování.

Odklad splátek u WüstenrotuSpolečnost Wüstenrot umožní klientům odklad splátek o tři měsíce. Splátky bude možné odložit u všech úvěrových produktů Wüstenrot, a to jak u jistiny, tak u úroků. Poskytnutí odkladu bude bez poplatku a Wüstenrot nebude tyto klienty reportovat do Bankovního registru klientských informací (BRKI) s negativním příznakem. Odklad splátek bude možný od dubna, žádost je ale možné podat již od 30. března.

Došlé žádosti bude Wüstenrot posuzovat individuálně, tak jako doposud. „Cílem odkladu splátek je ulevit finančně klientům, kteří se v souvislosti s koronavirovou pandemií dostali do ekonomické nouze. Poskytnutí odkladu tak bude bez poplatku a bezplatné období se bude vztahovat jak na jistinu, tak na úroky a dospořování,“ upřesňuje Michael Pupala, generální ředitel finanční skupiny Wüstenrot. Odklad splátek je primárně určen fyzickým osobám (tedy zaměstnancům a OSVČ), které nebyly během předchozích tří měsíců v prodlení s platbami.

U hypotečních úvěrů bude zachovaná doba splatnosti, k narovnání celkového splátkového plánu dojde v rámci pozdější refixace úvěru. „V praxi to bude vypadat tak, že v době, kdy dojde k refixaci úrokové sazby, dojde k výpočtu nové splátky, která zohlední aktuální zůstatek jistiny a splatnost úvěru,“ vysvětluje Michael Pupala.

U překlenovacích úvěrů dojde k posunu dospoření a tím přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření a k navýšení řádného úvěru.

V rámci řádného úvěru ze stavebního spoření pak dojde k prodloužení doby splatnosti.

Úročení úvěru bude během odkladu pokračovat a tyto úroky budou umořovány postupně po skončení doby odkladu. Nebudou však v režimu tzv. splatných úroků. Klient tedy nebude reportován do do BRKI s negativním příznakem.

Žádost o odklad lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.wuestenrot.cz/odklad-splatek. Klienti, kteří banku kontaktovali s žádostí před tímto termínem, budou z důvodu urychlení vyřízení požádáni o vyplnění webového formuláře.  
  

   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.