Žebříčky Přehledy

Jak jsou ziskové banky v Česku a na Slovensku?


24.11.2023  |  aktualizováno 12.12.2023  |  Michal Mošnička | foto: Finparáda.cz

Postupně připravujeme přehled výledků  bank v Česku a na Slovensku a to jak za ekonomické ukazatele, tak i za ukazatele klientské úspěšnosti. Zvažujeme hodnocení doplnit i o pohled udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
5.12.2023 doplnili jsme druhý ukazatel Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) zde
12.12.2023 třetí z ekonomických ukazatelů Čistá úroková marže zde.


Zisk po zdanění českých a slovenských bank v mil. EURJedním z prvních a základních ekonomických ukazatelů je zisk po zdanění (co bance zůstane po odečtení nákladů a zaplacení všech daní), kterému říkáme také čistý zisk – z něj se následně vyplácí např. dividenda. Ekonomické ukazatele bychom rádi doplnili o další tři ukazatele, které by ukázaly základní informace o ekonomice dané banky. Hodnocení ekonomiky by měl doplnit pohled klientské úspěšnosti bank a zvažujeme i hodnocení udržitelnosti a společenské odpovědnosti. 

Banka Čistý zisk (mil. EUR) 
 1.p 2023 1.p 2023 -
    1.p 2022
Česká spořitelna ČR a SR 572,3
 + 46,7
Česká spořitelna 434,2
+ 5,5
Slovenská sporiteľňa
138,1
+ 41,3
ČSOB ČR a SR 490,9
- 84,9
ČSOB ČR
359,1
- 144,6
Hypoteční banka 58,9 + 27,5
ČSOB SR
73,0
+ 32.2
Raiffeisenbank ČR a SR
196,3
+ 5,5
Raiffeisenbank ČR
100,1
- 22,0
Tatra banka SR
96,2
 + 27,4
Fio banka ČR a SR 127,3 + 51,9
J & T BANKA ČR a SR 147,9 + 87,7
UniCredit Bank ČR a SR 230,3 + 46,9
Komerční banka ČR 336,5  - 23,5
MONETA Money Bank ČR 134,9 + 18,1
Air Bank (včetně Zonky) ČR 62,8
+ 10,4
CREDITAS ČR
20,8
+ 13,4
Max banka ČR 6,0 + 11,0
TRINITY BANK ČR
14,7
+ 4,8
Všeobecná úverová banka SR 135,6  + 65,9
Prima banka SR 14,9 + 1,7
365.bank SR 44,7 - 5,7
Privatbanka SR 7,7 + 4,1
Graf_zisk_bank

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) českých a slovenských bank Druhým ukazatelem je Rentabilita vlastního kapitálu, který se skrývá za anglickou zkratkou ROE (Return on Equity). Zjednodušeně se dá říci, že ROE vyjadřuje, kolik vynesla každá vložená koruna/euro z vlastního kapitálu. Ukazatel je důležitý především pro majitele společnosti, držitele akcií i další investory; zajímat může i konkurenci. Indikátor ROE by měl ukazovat, jak efektivně daná společnost hospodaří s vloženými prostředky.

Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítává podle následujícího vzorce:
ROE = výsledek hospodaření : vlastní kapitál (pro objektivnější hodnocení počítáme s průměrem začátku a konce reportovacího období)
 
Na základě skutečností, podle kterých se ROE vypočítává, vykazuje tento indikátor několik nedokonalostí. Jedná se například o:
- není zahrnuta rizikovost návratnosti kapitálu,
- nepočítá se podle tržní hodnoty kapitálu, ale podle hodnoty účetní,
- obvykle se nebere v potaz inflace ani náklady na kapitál,
- nejsou zohledňovány úvěry firmy (popř. závazky), takže za poměrně dobrou hodnotou ROE se může skrývat i značně zadlužená společnost.


Banka Rentabilita vlastního kapitálu
 1.p 2023 1.p 2023 -
    1.p 2022
Česká spořitelna ČR a SR 15,2%
+ 0,4%
Česká spořitelna 16,4%
- 0,6%
Slovenská sporiteľňa
12,5%
+ 2,9%
ČSOB ČR a SR 13,1%
- 2,5%
ČSOB ČR
17,5% - 6,6%
Hypoteční banka 4,9% + 2,1%
ČSOB SR
14,1% + 6,1%
Raiffeisenbank ČR a SR
10,7% - 1,2%
Raiffeisenbank ČR
9,1% - 4,2%
Tatra banka SR
13,6% + 3,2%
Fio banka ČR a SR 44,0% + 1,8%
J & T BANKA ČR a SR 14,1% + 2,2%
UniCredit Bank ČR a SR 14,5% + 2,4%
Komerční banka ČR 14,6% - 0,9%
MONETA Money Bank ČR 20,8% + 1,5%
Air Bank (včetně Zonky) ČR 22,7% + 0,7%
CREDITAS ČR
14,3% + 6,5%
Max banka ČR 12,3% + 23,9%
TRINITY BANK ČR
14,8% - 3,4%
Všeobecná úverová banka SR 13,9%  + 5,9%
Prima banka SR 7,3% + 0,5%
365.bank SR 12,4% - 0,8%
Privatbanka SR 14,1% + 7,2%


Čistá úroková marže českých a slovenských bank  (aktualizace k 12.12.2023)Třetím ukazatelem je Čistá úroková marže, důležitý ukazatel  pro hodnocení bank, protože odhaluje čistý zisk banky ve vztahu k úročeným aktivům, mezi něž můžeme zařadit úvěry nebo investiční nástroje. Vzhledem k tomu, že pro banku jsou úroky z takových aktiv primárním zdrojem, je toto měřítko dobrým ukazatelem celkové ziskovosti banky, proto vyšší marže obecně indikují ziskovější banku.

Řada faktorů však může významně ovlivnit čistou úrokovou marži, a to včetně úrokových sazeb účtovaných bankou a zdrojů aktiv banky. Čistá úroková marže se spočítá jako suma úroků a investičních výnosů, od čehož se odečtou příslušné úrokové náklady (tento výpočet nám sám o sobě spočítá čisté úrokové výnosy banky). Tato hodnota se ještě následně vydělí průměrnými celkovými úročenými aktivy.

Čistá úrokové marže se vypočítá podle následujícího vzorce:
Čistá úroková marže = čistý úrokový výnos : celkové úročená aktiva

Banka Čistá úroková marže
 1.p 2023 1.p 2023 -
    1.p 2022
Česká spořitelna ČR a SR 1,9%
- 0,1%
Česká spořitelna 1,9%
- 0,3%
Slovenská sporiteľňa
2,2%
+ 0,3%
ČSOB ČR a SR 1,2%
- 0,1%
ČSOB ČR
1,2% - 0,2%
Hypoteční banka 1,0%  0,0%
ČSOB SR
1,7% + 0,1%
Raiffeisenbank ČR a SR
1,9% - 0,1%
Raiffeisenbank ČR
2,1% - 0,5%
Tatra banka SR
1,7% + 0,3%
Fio banka ČR a SR 3,2% + 1,0%
J & T BANKA ČR a SR 3,6% + 0,9%
UniCredit Bank ČR a SR 1,6% - 0,1%
Komerční banka ČR 1,8% - 0,2%
MONETA Money Bank ČR 1,9% - 0,7%
Air Bank (včetně Zonky) ČR 3,0% - 0,4%
CREDITAS ČR
1,4% - 0,7%
Max banka ČR 1,7% - 1,3%
TRINITY BANK ČR
1,8% + 0,1%
Všeobecná úverová banka SR 2,2%  + 0,9%
Prima banka SR 1,0% + 0,2%
365.bank SR 2,9% + 0,2%
Privatbanka SR 2,5% + 1,1%


Kapitálová struktura  (aktualizace k )

Kapitálovou struktura počítáme dle následujícího vzorce:
Kapitálová struktura = vlastní kapitál : celkový kapitál
Kdy vlastní kapitál  pochází od vlastníků společnosti
Celkový kapitál


Banka Kapitálová struktura
 1.p 2023 1.p 2023 -
    1.p 2022
Česká spořitelna ČR a SR 7,3%
+ 0,3%
Česká spořitelna 6,8%
+ 0,2%
Slovenská sporiteľňa
9,2%
+ 0,8%
ČSOB ČR a SR 6,8%
+ 0,5%
ČSOB ČR
5,2% + 0,6%
Hypoteční banka 14,4%    0,0%
ČSOB SR
7,6%    0,0%
Raiffeisenbank ČR a SR
7,4% + 0,2%
Raiffeisenbank ČR
8,1% + 0,2%
Tatra banka SR
6,5% + 0,1%
Fio banka ČR a SR 6,2% + 1,8%
J & T BANKA ČR a SR 13,3% + 2,4%
UniCredit Bank ČR a SR 7,6%   0,0%
Komerční banka ČR 7,8% - 0,3%
MONETA Money Bank ČR 7,5% - 1,0%
Air Bank (včetně Zonky) ČR 9,0% + 1,5%
CREDITAS ČR
6,4% + 0,4%
Max banka ČR 5,6% -  9,3%
TRINITY BANK ČR
6,9% + 2,9%
Všeobecná úverová banka SR 8,9%  + 1,6%
Prima banka SR 6,7% - 0,2%
365.bank SR 14,6% - 1,9%
Privatbanka SR 12,8% - 1,1%Související články:


Žebříčky a přehledy:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.