Žebříčky Přehledy

Pronájem nemovitosti a smlouva


19.2.2024  |  Valerie Koubová, zpráva dTest | foto: Unsplash

Co vše vám může zakázat pronajímatel nemovitosti? Většinou zakazují i to co ze zákona nelze. Domácí mazlíček, návštěvy nebo trvalý pobyt, jak to v případě pronájmu je?


Ve většině případů sepisují pronajímatelé nemovitostí nájemní smlouvy sami. Nezřídka se tedy stává, že obsah těchto smluv se liší od zákonných ustanovení a pronajímatel dává nájemníkovi neoprávněné zákazy.

Co je povoleno...Chov domácího mazlíčka v bytě výslovně občanský zákoník povoluje. Podmínkou však je, že tím nevznikají obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Toto ustanovení je tzv. kogentní, nelze se tedy od něj odchýlit. Pokud je ve smlouvě uvedeno, nebude k němu přihlíženo.

Pronajímatel by neměl ani ve smlouvě zakazovat návštěvy či ukládat nájemci tyto návštěvy ohlašovat. Nájemce má povinnost řídit se pouze rozumnými pokyny pronajímatele, které nejsou nepřiměřené, upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka organizace dTest. Chování nájemce může být omezeno domovním řádem co do pravidel obvyklých pro chování v domě. Jedná se například o delší noční klid nebo pravidel pro užívání společných prostorů domu.

Při pronájmu bytu si v něm můžete zřídit trvalý pobyt, a to dokonce bez souhlasu pronajímatele. Stačit vám k tomu bude pouze nájemní smlouva. Pozor, pokud se však jedná o podnájem, tedy možnost nájemce byt smluvně pronajmout dále třetí osobě, tak pro přihlášení trvalého pobytu již souhlas pronajímatele potřebujete, dodává Eduarda Hekšová. V tomto případě je zapotřebí písemný souhlas pronajímatele. Ten je nezbytný i pro přihlášení jiné osoby do bytu, pokud si jej vyhradil pronajímatel ve smlouvě. U osob blízkých opět není souhlas zapotřebí.

Fond oprav dle zákona platí vlastník bytu. Pronajímatel by vám tedy neměl ve smlouvě určovat tuto úhradu. Od roku 2020 může pronajímatel ve smlouvě stanovit smluvní pokuty, ty by se však měly týkat pouze porušení přiměřených povinností. Nezaplacení nájemného nebo jiné přiměřené povinnosti vyplývající z nájmu ovšem pokutovány být mohou s tím, že výše pokuty je zákonem omezena - součet kauce a smluvní pokuty nesmí přesahovat trojnásobek měsíčního nájemného, uzavírá Eduarda Hekšová z dTestu.


Související články:


Žebříčky a přehledy:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.