Přehled produktů


Nové žebříčky životního pojištění: jedničkou u rizikového pojištění je Allianz, u investičního nově MetLife


27.3.2018  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská, Jan BachuraNa Finparádě najdete nové žebříčky životního pojištění. První místo v žebříčku rizikového životního pojištění opět obhájila Allianz pojišťovna s pojištěním Allianz Život a druhou příčku NN Životní pojišťovna s produktem NN Život. Třetí je nově Garde Risk od MetLife pojišťovny. U investičního životního pojištění si první a druhé místo pojišťovny prohodily. První je nově MetLife a druhá NN Životní pojišťovna. Na třetí příčku vystoupala Pojišťovna České spořitelny.

Jaké jsou změny v žebříčcích rizikového a investičního životního pojištění na Finparádě.cz? Průběžným sledováním žebříčků finančních produktů během roku získáte informace o tom, jaké produkty mají šanci obsadit přední místa výsledkové listiny soutěže Finanční produkt roku, který organizuje společnost Scott & Rose a jejíž výsledky jsou zveřejňovány primárně jednou ročně právě na Finparádě.cz.Reklama:Nový žebříček rizikového životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
Allianz pojišťovna Allianz Život ***** -
NN Životní pojišťovna NN Život ***** -
MetLife pojišťovna Garde Risk ***** Nahoru
Pojišťovna České spořitelny FLEXI RISK životní pojištění **** Nahoru
Generali Bel Mondo **** Nahoru
Zdroj: Finparáda.cz
    
Aktuální stav žebříčku rizikového životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde 

První místo si uhájila pojišťovna Allianz se svým životním pojištěním Allianz ŽIVOT. Jedná se o pojištění s vždy oddělenou a zcela volitelnou investiční složkou. Pojištění stále poskytuje slevu až 28 % za zdravý životní styl a v případě sjednání vybraných připojištění s pojistnými částkami v součtu přesahující 1 mil. Kč poskytuje slevu z ceny pojištění ve výši 15 %. Klient si může vybrat jen ta rizika, která chce mít pojištěna, a pojistné podmínky pak obdrží jen v rozsahu odpovídajícím vybraným rizikům, což je na trhu životního pojištění ojedinělé. Další výhodou je mimo jiné i pojištění PRO boj s rakovinou, pojištění PRO ženy nebo speciální krytí PRO úvěr k hypotéce. Pojištění nabízí klientům rovněž garanci nejvyššího plnění ve srovnání s 5 největšími pojišťovnami na trhu, přičemž garance se vztahuje na závažné poškození u připojištění denního odškodného a připojištění trvalých následků úrazu. V případě úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění již při určení a ověření diagnózy, nečeká se na konec léčení. V případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP obdrží klient dvojnásobné pojistné plnění.

Na druhém místě zůstala NN Životní pojišťovna s pojištěním NN Život. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění zůstává odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi nabízená zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí dokonce 55 diagnóz a v případě výplaty 100 % pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 % z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného. Pojištění NN Život nabízí širokou škálu různých druhů připojištění včetně asistenčních služeb.

Z pátého na třetí místo se vyhoupla MetLife pojišťovna se svým rizikovým životním pojištěním Garde Risk. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Zajímavým připojištěním je připojištění opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumávání zdravotního stavu nebo balíček Úvěrová asistence určený pro klienty s úvěrem. Pokud klient ke své smlouvě pojistí i svého blízkého, může získat slevu 15 % nebo 30 % za krytí smrti s klesající pojistnou částkou nebo za balíček Úvěrová asistence. Trvalé následky úrazu nabízí s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (850 %). U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna také rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu, apod.) bez placení pojistného. Pojištění Garde Risk nabízí široký rozsah různých druhů připojištění.

Čtvrté místo nově obsadila Pojišťovna České spořitelny se svým novým produktem FLEXI RISK životní pojištění a nahradila tak UNIQA pojišťovnu a její produkt DOMINO Risk. Pojištění poskytuje klientům hned několik slev – sleva za zdravý životní styl ve výši 26 % (nekuřák s BMI v rozmezí 19-27), sleva 10 % za výši běžného pojistného (pokud je pojištění sjednáno v minimální výši 1 000 Kč/měsíc), sleva za komplexní rozsah pojištění ve výši až 20 % (v případě sjednání pojištění smrti, pojištění vážných nemocí a pojištění invalidity 3. stupně/dlouhodobé péče s pojistnou částkou v součtu minimálně 500 tis. Kč) a sleva za věrnost ve výši 7 % (sleva se uplatní po uplynutí 8. roku trvání pojistné smlouvy). Velkou výhodou pojištění je rovněž připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním až 1000 %, což je na českém trhu výjimečné.

Na páté místo se dostala pojišťovna Generali se svým novým rizikovým životním pojištěním Bel Mondo. Pojištění nabízí širokou škálu různých připojištění včetně tzv. kombinovaného pojištění – pojištění složené ze tří rizik (pojištění smrti, invalidity a závažných onemocnění) poskytovaných za cenu dvou. Pojištění nabízí rodinnou asistenci (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu, v případě imobility či hospitalizace i péče o domácího mazlíčka). Pojišťovna přišla rovněž s akční nabídkou – při sjednání pojištění do 31. 3. 2018 a v případě úrazu nebo nemoci pojišťovna vyplatí klientovi o 50 % více peněz u vybraných rizik.

Přehled životního pojištění včetně popisu jednotlivých produktů najdete zde


Žebříčky a přehledy:


Nový žebříček investičního životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
MetLife pojišťovna FairLife ***** Nahoru
NN Životní pojišťovna NN Smart ***** Dolů
Pojišťovna České spořitelny Flexi životní pojištění ***** Nahoru
UNIQA pojišťovna DOMINO Invest **** Nahoru
Česká pojišťovna Můj život **** -
Zdroj: Finparáda.cz

Aktuální stav žebříčku investičního životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde

První místo v žebříčku investičního životního pojištění zaujala MetLife pojišťovna se svým produktem FairLife. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Pojištění poskytuje slevu za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 % a nabízí tzv. Pojištění spojených životů – sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna rozsáhlé asistenční služby bez placení pojistného. Zajímavým připojištěním je připojištění opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumávání zdravotního stavu nebo balíček Úvěrová asistence, který je určen pro klienty s úvěrem. Trvalé následky úrazu pojišťovna nabízí s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (850 %). Pro pojištěné děti poskytuje pojištění až dvojnásobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu). Pojištění nabízí možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy. Pojištění FairLife nabízí širokou škálu různých druhů připojištění.

Na druhé místo klesla NN Životní pojišťovna a její produkt NN Smart. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění pro hospitalizaci následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění zůstává (stejně jako u produktu NN Život) odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí 55 diagnóz a v případě výplaty 100 % pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 % z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného. Pojištění NN Smart nabízí široký rozsah různých druhů připojištění včetně asistenčních služeb. Pojištění se vyznačuje nízkým počátečním poplatkem a nabídkou investovat do Garantovaného fondu, který klientovi zajistí minimální zhodnocení ve výši 0,05 % p.a.

Třetí místo obsadila Pojišťovna České spořitelnyFLEXI životní pojištění. Pojištění poskytuje hned několik slev na pojistném – bonus za věrnost ve výši 5 % ze zaplaceného pojistného (po 15 letech trvání smlouvy uzavřené minimálně na 20 let), bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % (každých 5 let, pokud nedojde v tomto období k pojistné události) nebo bonus za komplexní rozsah pojištění ve výši až 20 % (v případě sjednání pojištění smrti, pojištění vážných nemocí a pojištění invalidity 3. stupně/dlouhodobé péče s pojistnou částkou v součtu minimálně 500 tis. Kč). Vedle možnosti sjednání připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním až 1000 % je výhodou pojištění FLEXI to, že pojištění trvalých následků může klient sjednat i ve variantě pojištění trvalých následků nemoci. Klientům je v rámci investiční složky nabízena možnost investice do Garantovaného fondu, který zajistí minimální zhodnocení vložených prostředků ve výši 0,8 % p.a. Od 1. února 2018 nabízí jako jediná pojišťovna v České republice pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci.

Čtvrté místo zaujala UNIQA pojišťovna se svým produktem DOMINO Invest. Výhodou pojištění je skutečnost, že pojistnou částku pro případ smrti lze vyplatit u závažné diagnózy s negativní prognózou už v tzv. terminálním stádiu života. Novinkou je možnost sjednání životního připojištění Balance, které klienta zajistí v předdůchodovém věku. Pojištění se vyznačuje nízkým počátečním poplatkem a možností využít v rámci investiční složky tzv. Investplan – nástroj, který chrání klientovy dosavadní naspořené prostředky z pojištění před nepříznivými výkyvy investičního trhu a případnou ztrátou.

Na pátém místě zůstává Česká pojišťovna s jejím produktem Můj život. Pojišťovna tento produkt nyní poskytuje ve „verzi 2“, kde si klient může vybrat jednu ze dvou nabízených variant pojištění – investiční nebo riziková. Zajímavé je připojištění asistované reprodukce nebo připojištění ztráty soběstačnosti. Pojištění poskytuje rovněž službu „Neplánovaný adrenalin“ – klient může pomocí SMS každý rok aktivovat na dobu 21 dní navýšené pojistné krytí, které ho ochrání při vybraných extrémních sportech. Pojištění vedle běžných asistenčních služeb nabízí i asistenci vyřízení pozůstalosti a rovněž Program proti rakovině, na který má nárok každý, kdo si sjedná pojištění závažných onemocnění s pojistnou částkou minimálně 200 000 Kč. V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny pojišťovna vyplatí klientovi jednorázově 50 % z pojistné částky pro závažná onemocnění. Pojištění se vyznačuje nízkým počátečním poplatkem a širokou škálou nabízených druhů připojištění.
  Související články:   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.