Přehled produktů


Jaká je nabídka zelených investičních fondů v České republice?


3.12.2014  |  Veronika Dusová, zpráva NGEFS rostoucím tlakem na ochranu životního prostředí se na českém trhu objevují finanční produkty, které zohledňují ekologické hledisko. Cílí na soukromé i institucionální investory, jimž není životní prostředí lhostejné. Jedná se o tzv. zelené fondy. Jde o finanční produkty, které se snaží maximalizovat zisk.

O zelených investicích a novém fondu Nova Green Energy Fund jsme Vás již začátkem října informovali. Dnes přinášíme další informace z této oblasti.

Zelené fondy patří do skupiny společensky odpovědných fondů, anglicky Social Responsible Investments (SRI), a zmínku o nich máme již z počátku 20. století z USA. První etické fondy se zaměřovaly na bojkot sektorů, jejichž produkty byly pokládaly za škodlivé – zbraně, tabák, alkohol, pornografický průmysl, výrobky poškozující životní prostředí nebo obsahující škodlivé látky.

„Do roku 2001 už etické investování nabralo takové tempo, že je jako speciální sektor přijal například oficiální investorský Financial Times Stock Exchange index – zkráceně zvaný FTSE. Ten od poloviny roku 2001 vede zvláštní kategorii FTSE-4Good, jinak označovaný jako etický index podniků se svědomím,“ říká Juraj Dvořák, předseda investiční komise fondu Nova Green Energy.

Etika v investováníOtázku etiky v investování otevřela i finanční krize. Trend pokračuje až do současné doby. Některé fondy nyní reálně umožňují vydělávat bez případných výčitek. Firmy, do nichž investují, se mají chovat eticky nejen směrem dovnitř – tedy k zaměstnancům, ale také ven – k ochraně životního prostředí.

V době vzrůstajících investic do zelených technologií a energie to není v rozporu a ukazuje se, že i takzvané zelené fondy patřící do etických investic nepostrádají smysl, a navíc mají bonus dobrého pocitu pro investory.

„Dochází k neustálému rozvoji environmentálních technologií, tedy nejrůznějších zařízení pro ochranu životního prostředí. Navíc si sama Evropská unie klade za cíl zvyšovat podíl spotřebované elektrické energie z alternativních zdrojů. To vše přináší zisky již dnes,“ připomíná Juraj Dvořák.

Odhadem je v EU zhruba 400 zelených fondů a dalších několik stovek po celém světě. V tématu trvalé udržitelnosti, ať už se jedná o energetiku, investice, ekonomický rozvoj nebo životní prostředí, hrají nezastupitelnou roli právě obnovitelné zdroje energie.

Zelené fondy v České republiceV Česku působí také několik SRI fondů, jako například fond Vodního Bohatství od ČSOB či Fond živé planety ČP Invest. Portfolio některých z nich prezentuje oblast ochrany klimatu, využití alternativních zdrojů energie, výrobu bioproduktů, ochranu vod nebo vývoj nových materiálů, jako například nanotechnologie.

Erste Bank Group prostřednictvím členů své skupiny nabízí fond ESPA WWF Stock Umwelt investující celosvětově do podniků, jež působí v odvětví produkce obnovitelné energie. Ve fondu jsou společnosti, které se zabývají vodním hospodářstvím. Společným jmenovatelem těchto fondů je to, že investují zejména do zahraničních projektů. Investice jsou zaměřené i na projekty v Asii.

Nova Green Energy FundJedná se o otevřený podílový fond, který se zaměřuje na projekty v regionu střední a východní Evropy – tedy Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Černou Horu atp. Investuje do elektráren o výkonu 1MW a více.

Cíl fondu


Jeho cílem je dosáhnout poměru:
  • 40 % fotovoltaiky
  • 25 % biomasy
  • 20 % vodních elektráren
Zbytek tvoří projekty na spalování odpadů nebo výroby elektřiny z větru. Fond kupuje zaběhnuté projekty s dlouhodobými odběratelskými smlouvami a zárukami na komponenty. K přísné kontrole přispívají také projekty, které jsou financovány velkými bankami.

Peníze ve fondu nepřímo pomohou k urychlení výstavby elektráren zaměřených na výrobu z obnovitelných zdrojů energie. Fond kupuje projekty od developerů, kteří je staví za účelem prodeje. Ti pak mohou utržené peníze investovat do výstavby dalších obnovitelných zdrojů.

Ačkoli mohou mnozí namítat, že se tento příslib týká Česka omezeně, protože od roku 2015 by neměly mít nové instalace, s výjimkou malých vodních elektráren, garantovanou výkupní cenu, a očekává se proto útlum výstavby zejména fotovoltaických nebo větrných elektráren, investorů fondu se to příliš netýká. Důvodem je to, že fond kupuje elektrárny, které podporované jsou, respektive byly zkolaudované v době, kdy podpora byla.

Do Nova Green Energy Fund mohou podle zákona přímo investovat pouze tzv. kvalifikovaní investoři, a to minimální částkou 125 000 EUR (cca 3,5 mil. Kč). V praxi to jsou zejména banky, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny nebo nadace spravující rodinné majetky (tzv. family offices) bez nutnosti, aby měly vlastní elektrárnu.

Největším investorem a zároveň partnerem fondu je Erste Group Bank AG. Pro mnoho lidí, kteří chtějí svými penězi podpořit obnovitelnou energetiku, se tak může zdát fond nedosažitelný. Přesto pro lidi, kteří chtějí výhodně zhodnotit své úspory nebo diverzifikovat portfolio, možnost existuje. Investovat lze i s menším obnosem peněz, a to cestou přes licencovaného obchodníka v rámci řízené správy portfolia. V tomto případě je minimální výše investice 10 000 EUR (zhruba 277 000 Kč).
  Související články:Reklama:

   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.