Přehled produktů


ČSOB přichází s prosincovou nabídkou podílových fondů


4.12.2014  |  Veronika Dusová, zpráva ČSOBČSOB představuje prosincovou nabídku podílových fondů. Jedná se o strukturované podfondy belgického investičního fondu Optimum Fund. Garantované a strukturované fondy zajišťují návratnost investované částky nebo ochranu její části ke dni splatnosti a zároveň zachovávají potenciál výnosu.

ČSOB představuje tři nové strukturované podílové fondy. Jedná se o ČSOB Velkých firem 1, Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 a Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +5.

ČSOB Velkých firem 1Tento strukturovaný fond vám umožňuje podílet se na rostoucích ziscích velkých firem. Jde o výběr 30 světových společností, jejichž výrobky a služby zná celý svět. Jedná se například o japonskou společnost vyrábějící známé tiskárny Canon, švýcarskou pojišťovnu Zurich Insurance Group nebo americký energetický gigant Duke Energy.

Mezi hlavní výhody velkých firem patří jejich stabilita, síla a nižší kolísavost akcií a i proto jsou vhodným základem každého dobře diverzifikovaného portfolia. Investiční období je 5 let a téměř 10 měsíců. Fond je určen pro klienty s investičním profilem vyvážený a vyšší.

Optimum Fund ČSOB Světový expres 2ČSOB Světový expres 2 je strukturovaný fond, který v sobě spojuje unikátní kombinaci dvou výhod, a to možnost maximálně (100%) se podílet na růstu koše akcií a šanci získat maximální (100%) ochranu investovaných prostředků. V případě, že bude konečná hodnota koše ke dni splatnosti stejná nebo vyšší než počáteční hodnota, bude vám vyplacena investovaná částka plus výnos, který plně odpovídá skutečnému růstu koše akcií.

Maximální výnos není omezen. Stejně tak se plně podílíte i na případném poklesu. V průběhu trvání fondu se bude celkem 4 krát porovnávat aktuální hodnota koše s jeho počáteční hodnotou. Pro získání 100% ochrany investované částky při splatnosti stačí, aby alespoň v jednom z pozorování byla hodnota koše vyšší než počáteční hodnota.

Fond je atraktivní nejen z hlediska své struktury, ale také z hlediska aktuální tržní situace. Investiční období je 5 let a 10 měsíců. Fond je určen pro klienty s investičním profilem růstový a vyšší.

Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +5Dalším novým strukturovaným fondem, který se hodí především pro klienty, kteří si mohou dovolit vyšší investiční riziko a za to očekávají potenciálně vyšší výnos, je ČSOB Exclusive Airbag Jumper +5. Vývoj fondu je vázán na akcie 50 nejvýznamnějších evropských společností, které jsou součástí akciového indexu Euro Stoxx 50®. Ten ukazuje výkonnost největších společností z různých sektorů a evropských států.

Jedná se o renomované značky, jako je světový výrobce civilních letadel Airbus, automobilky BMW a Daimler, výrobce mléčných produktů Danone nebo technologický lídr Siemens.

Výhody podílového fonduVedle široké diverzifikace a kvalitního výběru velkých nadnárodních společností je to zejména vyšší potenciál výnosu. Tato oblíbená struktura nabízí možnost předčasného ukončení a výplaty výnosu 8 % (7,88 % ročně před zdaněním) již po prvním roce existence fondu, maximální výnos ke dni splatnosti ve výši 80 % (10,47 % ročně) a podmíněnou ochranu investice při poklesu akciového indexu do 15 % (včetně). Fond je určen pro klienty s investičním profilem růstový a vyšší.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice.
  Související články:Reklama:
   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.