Žebříčky Přehledy

Neživotní pojištění - FinSeriál díl 16


12.7.2023  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda.cz

Přinášíme vám pravidelný Finparáda FinSeriál, kde se v připravené sérii článků dozvíte o aktuálních tématech z oblasti financí, investic a nemovitostí. V šestnáctém díle s názvem „Neživotní pojištění“ se dozvíte informace o tom, co je to neživotní pojištění a jak se rozděluje.


Jednotlivé díly FinSeriálu:

Díl 1 - Co je to inflace a její druhy  |  Díl 2 - Zhodnocení úspor  |  Díl 3 - Co jsou úrokové sazby  |  Díl 4 - Termínované vklady  |  Díl 5 - Spořicí účty  |  Díl 6 - Investiční zlato  |  Díl 7 - Investiční stříbro  |  Díl 8 - Dluhopisy  |  Díl 9 - Státní dluhopisy   |  Díl 10 - Podílové fondy  |  Díl 11 - ETF  |  Díl 12 - Doplňkové penzijní spoření  |  Díl 13 - Stavební spoření  |  Díl 14 - Cestovní pojištění  |  Díl 15 - Životní pojištění  |  Díl 17 - Pojištění nemovitosti a domácnosti  |  Díl 18 - Povinné ručení a havarijní pojištění  |  Díl 19 - Pojištění odpovědnosti  |  Díl 20 - Jak investovat  |  Díl 21 - Burza cenných papírů Praha  |  Díl 22 - Nákup akcií  |  Díl 23 - Kryptoměny  |  Díl 24 - Bitcoin  |  Díl 25 - Financování nemovitostí  |  Díl 26 - Hypoteční úvěr  |  Díl 27 - Spotřebitelský úvěr

Neživotní pojištění je souhrnný název pro všechna pojištění, která nespadají do životního pojištění. Patří sem především pojištění nemovitostí a domácností a pojistky pro vlastníky motorových vozidel, které lze rozdělit na pojištění tzv. povinné - povinné ručení, a pojištění smluvní - havarijní pojištění. Spadá sem ale i pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobíme někomu dalšímu a cestovní pojištění.

Přehled neživotního pojištění na Finparádě najdete zde

Rozdělení pojištěníPojištění lze dělit do dvou skupin: podle způsobu, jak se vytvářejí rezervy (peněžní prostředky určené především na výplatu pojistného plnění) nebo podle předmětu pojištění (kdo nebo co se pojišťuje).

Podle způsobu vytváření rezerv

Tento způsob dělení pojištění vychází ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a dělí se na:
  • Neživotní pojištění - jsou ty typy pojištění, u nichž není zřejmé, jestli pojistná událost nastane nebo ne. Jde o všechny typy pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, ale také např. úrazové pojištění osob nebo také pojištění léčebných výloh.
  • Životní pojištění - se vztahuje na události, které v budoucnu nutně nastanou. U životního a důchodového pojištění osob se vyplácí pojistné plnění buď při úmrtí pojištěného, nebo při dožití konce pojištění (např. odchod do důchodu).


Žebříčky a přehledy:


Podle předmětu pojištění

Podle této klasifikace se pojištění dělí na:
  • Pojištění majetku - do této skupiny patří pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti, ale také havarijní pojištění nebo pojištění finančních ztrát. V případě, že o svůj majetek přijdete vlivem neočekávaných událostí (krádež, vandalismus, katastrofa, výbuch apod.), sníží toto pojištění výdaje na pořízení nového majetku.
  • Pojištění osob - do tohoto pojištění patří úrazového pojištění, ale také pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti nebo cestovní pojištění. To kryje případná rizika spjatá s úrazem či onemocněním, ztrátou zavazadel a další nepředpokládané události, které vás mohou překvapit na cestách.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu - tento typ pojištění kryje rizika spjatá se škodou, kterou způsobil pojištěný. Může se třeba jednat o úraz či nemoc někoho jiného nebo zničení nějaké věci. Toto pojištění se dále vztahuje i na škody, za které pojištěný odpovídá podle zákona. Do skupiny pojištění odpovědnosti patří i povinné ručení.

Podle formy vzniku pojištění

Dle tohoto způsobu dělení lze rozdělit formu vzniku pojištění na dva typy:
  • Smluvní - vzniká uzavřením smlouvy mezi pojišťovnou a pojistitelem (např. pojištění domácnosti).
  • Zákonné - vzniká automaticky ze zákona při splnění daných podmínek (ze soukromých pojištění již jen pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)
Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.