Žebříčky Přehledy

Burza cenných papírů Praha - FinSeriál díl 21


27.9.2023  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda.cz

Přinášíme vám pravidelný Finparáda FinSeriál, kde se v připravené sérii článků dozvíte o aktuálních tématech z oblasti financí, investic a nemovitostí. Ve dvacátém prvním díle s názvem „Burza cenných papírů Praha“ se dozvíte informace o tom, co je to BCPP, co se na burze obchoduje nebo na jaké trhy se burza dělí.


Jednotlivé díly FinSeriálu:

Díl 1 - Co je to inflace a její druhy  |  Díl 2 - Zhodnocení úspor  |  Díl 3 - Co jsou úrokové sazby  |  Díl 4 - Termínované vklady  |  Díl 5 - Spořicí účty  |  Díl 6 - Investiční zlato  |  Díl 7 - Investiční stříbro  |  Díl 8 - Dluhopisy  |  Díl 9 - Státní dluhopisy   |  Díl 10 - Podílové fondy  |  Díl 11 - ETF  |  Díl 12 - Doplňkové penzijní spoření  |  Díl 13 - Stavební spoření  |  Díl 14 - Cestovní pojištění  |  Díl 15 - Životní pojištění  |  Díl 16 - Neživotní pojištění  |  Díl 17 - Pojištění nemovitosti a domácnosti  |  Díl 18 - Povinné ručení a havarijní pojištění  |  Díl 19 - Pojištění odpovědnosti  |  Díl 20 - Jak investovat  |  Díl 22 - Nákup akcií  |  Díl 23 - Kryptoměny  |  Díl 24 - Bitcoin  |  Díl 25 - Financování nemovitostí  |  Díl 26 - Hypoteční úvěr  |  Díl 27 - Spotřebitelský úvěr

Burza cenných papírů Praha (BCPP) je primární burzou cenných papírů v České republice. Společnost byla založena v roce 1993 a od té doby se stala klíčovou finanční institucí, která poskytuje platformu pro obchodování s širokou škálou cenných papírů a přispívá k rozvoji kapitálového trhu země. BCPP funguje jako samoregulační organizace a je pod dohledem České národní banky. Burza poskytuje efektivní a transparentní trh, kde mohou investoři nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy, investiční certifikáty a další derivátové nástroje. Hraje zásadní úlohu při usnadňování tvorby kapitálu a umožňuje společnostem přístup k financování, které je nezbytné pro expanzi a růst.

Jedním z charakteristických rysů BCPP je její zaměření na středoevropský region. Cílem burzy je propojit investory a emitenty ze sousedních zemí, včetně Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska, a podpořit tak přeshraniční investiční příležitosti. Tento regionální dosah zvyšuje likviditu kótovaných cenných papírů a umožňuje efektivní určování cen v širším tržním kontextu.

Burzovní trhyBurza cenných papírů Praha je rozdělena do několika trhů, z nichž každý zásobuje různé druhy cenných papírů. Akciový trh umožňuje obchodování s akciemi provozních společností, zatímco dluhopisový trh umožňuje vydávání a obchodování s různými typy dluhových nástrojů. BCPP také provozuje trh s deriváty, který poskytuje platformu pro obchodování futures a opčních kontraktů.

Přehled dluhopisů z nabídky bank najdete zde

Aby byla zajištěna spravedlnost a transparentnost, dodržuje BCPP přísná pravidla pro kótování a obchodování. Společnosti, které chtějí být kótovány na burze, musí splňovat specifická kritéria způsobilosti, včetně finančního zdraví, standardů správy a řízení společností a požadavků na podávání zpráv.

Dělení tržních prostorůKaždá emise akcií obchodovaná na BCPP je zařazena do jednoho ze čtyř burzovních trhů. Jednotlivé trhy se mezi sebou liší zejména požadavky na plnění informačních povinností ze strany emitentů či jiných oprávněných osob. Trhy Prime a Standard jsou regulovanými trhy, trhy Start a Free jsou neregulované. Nejpřísnější podmínky a pravidla splňují akciové emise zařazené k obchodování na trhu Prime.

Prime Market

Prime Market je trh určený pro obchodování největších a nejprestižnějších emisí akcií českých i zahraničních společností. Na Prime Market mohou být přijaty buď emise splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze zákonné podmínky regulovaného trhu.

Na společnosti, jejichž akcie jsou na Prime Marketu obchodovány, jsou kladeny vysoké nároky. V případě, že se řídí zákonnými pravidly oficiálního trhu, musí pak splňovat mimo jiné následující kritéria:
 • tržní kapitalizace emise 1 000 000 EUR
 • část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost (tzv. free-float), minimálně 25%
 • doba existence emitenta minimálně 3 roky
Standard Market

Standard Market je trh určený pro obchodování velkých a prestižních emisí akcií českých i zahraničních společností. Na Standard Market mohou být přijaty buď emise splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze zákonné podmínky regulovaného trhu. Burza rovněž umožňuje přijetí akcií bez souhlasu emitenta, a to, pokud jsou již obchodovány na jiném regulovaném trhu v rámci EU.

Na společnosti jsou také kladeny vysoké nároky musí splňovat následující zákonná kritéria:
 • tržní kapitalizace emise 1 000 000 EUR
 • část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost (tzv. free-float), minimálně 25%
 • doba existence emitenta minimálně 3 roky
Free Market

Trh Free Market je segmentem mnohostranného obchodního systému (MOS), tedy trhu s investičními nástroji organizovaného burzou. Na trhu Free Market jsou přijaty k obchodování jak investiční nástroje, u nichž o přijetí k obchodování požádal jejich emitent, tak i investiční nástroje obchodované na jiných světových burzách, které jsou přijaty k obchodování bez souhlasu emitenta.

Na trhu Free Market jsou obchodovány tyto druhy investičních nástrojů:
 • akcie
 • dluhopisy
 • investiční certifikáty
 • warranty
 • ETF
Start Market

START je trhem pro menší inovativní společnosti, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou trhu START oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta, což je dáno i způsobem upisování akcií v rámci unikátního IT systému, který administruje BCPP. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.

Trh START je alternativním zdrojem financování pro firmy, ale současně nabízí i potenciál vysokého finančního výnosu investorům. Investoři se rekrutují jak z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů, tak i z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu.

Společnosti musí splňovat následující kritéria:
 • Prospekt, národní účetní standardy, právní due diligence
 • Sídlo v ČR nebo SR
 • Flexibilní možnost opakovaného úpisu

V posledních letech zaznamenala burza cenných papírů Praha pozoruhodný technologický pokrok, který zahrnuje elektronické obchodní systémy na podporu efektivity a dostupnosti. Tyto pokroky snížily obchodní náklady a zvýšily účast na trhu, což přilákalo domácí i mezinárodní investory, aby se zapojili do burzy. Kromě toho BCPP aktivně podporuje vzdělávání a informovanost investorů, organizuje semináře, workshopy a konference, aby investorům poskytla potřebné znalosti a nástroje pro úspěšnou navigaci na finančních trzích. Tento závazek posílit postavení investorů přispěl k růstu základny retailových investorů v České republice.

Závěrem lze říci, že Burza cenných papírů Praha slouží jako důležitý uzel pro kapitálové trhy ve středoevropském regionu. Její závazek ke spravedlivým a transparentním obchodním praktikám spolu se zaměřením na regionální konektivitu z ní učinily atraktivní platformu pro emitenty i investory. Díky neustálému technologickému pokroku a odhodlání ke vzdělávání investorů má BCPP dobrou pozici k tomu, aby i nadále přispívala k rozvoji a růstu finančního sektoru České republiky.


Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.