Žebříčky Přehledy

Pojištění nemovitosti a domácnosti - FinSeriál díl 17


26.7.2023  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda.cz

Přinášíme vám pravidelný Finparáda FinSeriál, kde se v připravené sérii článků dozvíte o aktuálních tématech z oblasti financí, investic a nemovitostí. V sedmnáctém díle s názvem „Pojištění nemovitosti a domácnosti“ se dozvíte informace o tom, co je to pojištění nemovitosti a domácnosti, jaká jsou pojištěná rizika a jak stanovit výši pojistné částky.


Jednotlivé díly FinSeriálu:

Díl 1 - Co je to inflace a její druhy  |  Díl 2 - Zhodnocení úspor  |  Díl 3 - Co jsou úrokové sazby  |  Díl 4 - Termínované vklady  |  Díl 5 - Spořicí účty  |  Díl 6 - Investiční zlato  |  Díl 7 - Investiční stříbro  |  Díl 8 - Dluhopisy  |  Díl 9 - Státní dluhopisy   |  Díl 10 - Podílové fondy  |  Díl 11 - ETF  |  Díl 12 - Doplňkové penzijní spoření  |  Díl 13 - Stavební spoření  |  Díl 14 - Cestovní pojištění  |  Díl 15 - Životní pojištění  |  Díl 16 - Neživotní pojištění  |  Díl 18 - Povinné ručení a havarijní pojištění  |  Díl 19 - Pojištění odpovědnosti  |  Díl 20 - Jak investovat  |  Díl 21 - Burza cenných papírů Praha  |  Díl 22 - Nákup akcií  |  Díl 23 - Kryptoměny  |  Díl 24 - Bitcoin  |  Díl 25 - Financování nemovitostí  |  Díl 26 - Hypoteční úvěr  |  Díl 27 - Spotřebitelský úvěr

Neživotní pojištění je souhrnný název pro všechna pojištění, která nespadají do životního pojištění. Do neživotního pojištění můžeme zahrnovat pojištění nemovitostí a domácností. Mít dobře pojištěný majetek je totiž jedna ze základních životních jistot člověka vyspělé společnosti.

Rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti je ten, že u nemovitosti rozumíme stavbu samotnou, a to včetně jejích přilehlých, neoddělitelných částí. Pojištění domácnosti pro změnu obsahuje veškeré pojistitelné vybavení (nábytek, elektroniku, osobní věci atd.), které se nachází uvnitř této nemovitosti. Pojistit si můžete domy a byty v osobním, ale i v družstevním vlastnictví. V podnájmu si zase můžete pojistit vlastní vybavení domácnosti, které nepatří majiteli.

Přehled pojištění na Finparádě

Pojištění nemovitostiPojištění nemovitosti chrání stavby a pozemky k nim náležející před následky škod, které mohou vzniknout nejen jako živelné pohromy, ale i jiným způsobem, například krádeží, vandalismem, nebo i lidskou neopatrností. Pojištění se vztahuje na rodinný dům, byt nebo chalupu a chatu, včetně samostatně stojící garáže či kůlny. Pokud u bytových domů budete chtít pojistit garáž, která je součástí jiné parcely nebo adresy, budete ji muset pojistit zvlášť.

U nemovitostí s pevnými stavebními součástmi se rozumí stěny, podlahy, stropy, zárubně a vše, co je s nimi pevně spojené. Každá pojišťovna nabízí rozdílné pojistné podmínky, kdy v některých případech pojišťovny vnímají např. kuchyňskou linku a podobné vybavení jako součást pojištění nemovitosti (u některých pojišťoven se může jednat o pojištění domácnosti). Proto je dobré si předem projít pojistné podmínky.


Žebříčky a přehledy:

Pojištěná rizika

Nejčastější rizika, proti kterým lze nemovitý majetek pojistit, jsou: požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, pád stromů, stožárů, pád letadel, tíha sněhu nebo námrazy, voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, zemětřesení, povodně, záplavy, odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus). Je třeba si dávat pozor na pojmy v pojistné smlouvě. Například povodeň a záplava není pro pojišťovnu totéž.

Stanovení výše pojistné částky

Výše pojistné částky se stanovuje výpočtem, který udělá pojišťovna (třeba podle posudku soudního znalce), nebo dle částky, kterou udá majitel nemovitosti a pojišťovna ji respektuje.

Pojištění se sjednává obvykle na konkrétní částku, která představuje skutečnou hodnotu nemovitosti. U novostaveb, objektů mladších než 30 let a staveb po celkové rekonstrukci, se obvykle rovná ceně nového objektu. Reálné hodnotě stavby by tudíž měla odpovídat konečná částka v pojistné smlouvě, protože je zároveň horní hranicí náhrady za způsobenou škodu.

Výše pojistného závisí na výši pojistné částky, na výši limitu pojistného plnění, na výši sjednané spoluúčasti, na míře rizika povodně nebo záplavy v místě, kde se nemovitost nachází a na výši pojistné hodnoty, což je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojištění domácnostiPojištění domácnosti se vztahuje na drahé spotřebiče, elektroniku, sportovní vybavení, umělecká díla a také na vzácné sbírky, včetně oblečení, šperků či knih. Pokud je součástí nemovitosti garáž nebo zahradní dům, je doporučeno si pojistit i vybavení, které se zde nachází (sekačka, nářadí, jízdní kolo atd.). Pojištění domácnosti může sjednat, kdo bydlí v domácnosti nebo je majitelem nemovitosti.

Pojištěná rizika

Základní pojištění se zpravidla vztahuje na škody způsobené: požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, vodou z vodovodního řadu, krádeží vloupáním, vandalismem po vloupání, loupeží. Formou připojištění je možno pak pokrýt riziko škody způsobené zatékáním srážkové vody či škody od povodně a další. Pojištění domácnosti lze obvykle rozšířit i o další druhy pojištění jako je pojištění odpovědnosti členů domácnosti a úrazové pojištění.

Stanovení pojistné částky

Částku, na kterou bychom si měli domácnost pojistit, lze zjistit sečtením hodnoty všech věcí, které bychom si v případě jejich ztráty museli znovu pořídit. Toto ověření, zda pojistná částka stále odpovídá skutečnosti, bychom měli dělat jednou za čas i v průběhu pojištění. Některé pojišťovny už nabízejí tzv. průběžnou indexaci, tedy aktualizaci pojistné částky podle míry inflace.

Výše pojistného závisí na výši pojistné částky nebo limitu pojistného plnění, na výši sjednané spoluúčasti a na poloze domu či bytu. Při sjednání pojištění si klient může zvolit, zda pojistné plnění bude hrazeno v nových cenách nebo v cenách časových. Pojistná částka má odpovídat hodnotě majetku domácnosti. Jestliže by pojistná částka neodpovídala hodnotě majetku domácnosti a byla by nižší, hrozí podpojištění, v opačném případě přepojištění. V prvním případě hrozí nízké plnění při pojistné události. Ve druhém případě by splátka pojistného byla zbytečně vysoká, protože pojišťovna v případě pojistné události bude plnit maximálně do výše hodnoty majetku.Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.